Så vill fordonsbranschen motverka bilverkstadsdöden

Så vill fordonsbranschen motverka bilverkstadsdöden

Under de senaste decennierna har bilverkstadsdöden fortsatt tillta, framför allt på landsbygden. Föregående år fanns 3 788 service- och bilskadeverkstäder i Sverige, vilket är en rejäl minskning sedan 2005. Nu har branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) presenterat en gemensam näringspolitisk agenda för att hjälpa fordonsverkstäderna på landsbygden att överleva.
– Vi vill motverka bilverkstadsdöden. Våra prognoser är alarmerande för Norrlands inland, men också inre Småland och på sikt även Bergslagen med en utslagning uppemot 30 procent inom några år, säger Bo Ericsson, tillförordnad vd för SFVF.

Bilverkstadsdöden är i allra högsta grad en realitet då trenden gått mot att fler bilverkstäder i Sverige dukar under, och då i synnerhet på landsbygden.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFV) och Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) agerar nu för att motverka att fler fordonsverkstäder tvingas lägga ner.

För läget är alarmerande. En färsk branschanalys visar att det endast fanns 3 788 service- och bilskadeverkstäder 2022 – en minskning med 2 226 verkstäder på 17 år.

AGENDA PÅ TIO PUNKTER

SFVF och SBF:s agenda innehåller tio punkter inom spannet från framtida EU-förordningar inom konkurrens och fordonsdata till kreativa ”RUT-avdrag” för bilägare på glesbygden. Detta i syfte att trygga mindre, fristående bilverkstäders konkurrenskraft och säkerställa viktig samhällsservice för bilberoende lands- och glesbygdsbor.

– Vi vill motverka bilverkstadsdöden. Våra prognoser är alarmerande för Norrlands inland, men också inre Småland och på sikt även Bergslagen med en utslagning uppemot 30 procent inom några år, säger Bo Ericsson, tillförordnad vd för SFVF i ett pressmeddelande.

– Framför allt är det små fristående verkstäder som försvunnit främst av strukturella skäl under senare år, men nu föreligger risk för fler dråpslag mot verkstäderna och bilägarna på landsbygden som kan accelerera bilverkstadsdöden.


Bild från politikerträffen i Tidaholm där branschorganisationerna SFVF och SBF presenterade en agenda för att hjälpa fordonsverkstäder på landsbygden att överleva. De närvarande politikerna var Ulrika Heie, C, Sten Bergheden, M, Dan Hovskär och Ingemar Kihlström, båda KD.

Orosmoln hägrar just nu runt hörnet om Europaparlamentet röstar bort den nuvarande konkurrensregleringen, EU:s förordning 461/2010. Förordningen innebär konkurrens på lika villkor och tryggar bilägarnas valfrihet.

Senast den 31 maj kommer Europaparlamentet ta ställning till EU-kommissionens förslag om en förlängning av den nuvarande konkurrensregleringen efter en anpassning av de styrande riktlinjerna till ny teknik.

Men det finns stora krafter från fordonstillverkarna, som kan sätta käppar i hjulet. 

– Det är krafter som struntar helt i svensk geografi och demografi, säger Bo Ericsson.

DET NYA “SVARTA GULDET”

En annan befogad oro finns också om fordonstillverkarna kan motverka att EU bestämmer sig för att komplettera datalagstiftningen (Data Services Act och Data Markets Act) med en sektorsspecifik, vertikal datalagstiftning för den fordons- och kundgenererande datan. 

EU-kommisionen utreder just nu den kompletterande lagstiftningen, men fordonstillverkarna bjuder på starkt motstånd.

– De vill äga och bestämma över bilens digitala innehåll med stora planer hur de, bland annat, ska exploatera den tillsammans techjättar som Google, Amazon, Facebook, Apple och Microsoft. Bilens digitala innehåll beskrivs som det nya ”svarta guldet”, säger Ericsson.

Senast i april 2024, under nuvarande mandatperiod, ska Europaparlamentet ta ställning till ovannämnda förslag.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh