Skåpet som blir räddaren i nöden

Skåpet som blir räddaren i nöden

En olycka händer så lätt. Gäller det kemikalier som spills ut så är det förstås av vikt att ta rätt på spillet innan det hinner bli en alltför allvarlig situation.

Denios särskilda spillredskap har en signalgul kulör som lätt syns i verkstaden. Enheten rullas till olycksplatsen och skåpet innehåller något av första hjälpen för att genomföra effektiva saneringsinsatser vid oljeläckage eller kemikalieolyckor i verkstaden.

Läs mer på www.denios.se.

SKRIVEN AV
DMV