Snart slut på fikarasterna i lackverkstaden

När produktutvecklingen ger allt bättre grejer i lackverkstaden, så blir torktiderna allt kortare. Och hotet mot de lugna stunderna blir allt större. Och nu kommer nästa hot; det heter Permasolid Express Surfacer Accelerator 9250 och är som namnet antyder en häxbrygd som snabbar på torkningen på slipfyllers – med över en timme! Bakom denna förrädiska produkt ligger Spies Hecker och den är förstås tänkt att användas tillsammans med Permasolid HS Express Surfacer 5250, vilken normalt kan slipas efter 60-120 minuter i 20 grader C. Men om den används tillsammans med Surfacer Accelerator 9250 – så kan man räkna med en total torktid på cirka 30 minuter! Vad är nästa steg? Ska torktiderna avskaffas helt? Och ska lackeraren kanske ersättas med en robot också? De båda produkterna används med fördel av karosseriverkstäder som arbetar med lufttorkning utanför sprutboxen.

Läs mer på: www.spieshecker.com/se/sv

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.