Står det fel får du stå ditt kast 

Det är inte läge att slappna av bara för att man har friskrivit sig från eventuella fel i en annons eller en försäljning.
Står det fel får du stå ditt kast 

Felskrivningar har lett till flera fall där konsumenter har kommit i kläm med bilhandlare eller verkstäder – med olika utfall varje gång. Är man någonsin helt friskriven från eventuella fel i en försäljningsannons? Rent juridiskt så är en reservation mot felskrivningar inget skydd.

För att komma till botten har vi tagit kontakt med myndigheten Hallå Konsument där Christine Holst jobbar som jurist och vägledare.

Christine Holst, jurist och vägledare på Hallå Konsument.

Christine Holst, jurist och vägledare på Hallå Konsument.

– Utgångspunkten här är ett konsumentköp, den lagen är tvingande, inleder Christine. Den kan man inte avtala bort. Huvudregeln i det här är att friskrivningar saknar någon som helst betydelse för säljarens juridiska ansvar mot en konsument. Man får inte ha friskrivningar som är av svepande natur som är allmänt hållna. Man ser ofta annonser där det står att bilen är fullservad, svensksåld och så vidare, och så står det längst ner: ”Vi reserverar oss mot felskrivningar”. Generella friskrivningar ger inget skydd.

Vill man friskriva sig från ansvar gäller det att upplysa om bilens fel och vilka eventuella brister som finns. Exempel kan vara att man är osäker på batteriets funktion eller om växellådan har missljud.

– Då har man uppmärksammat en konsument om att här är något fel, fortsätter Christine. Att man inte kan ansvara för ett gammalt batteri, eller att uppmärksamma om att här finns ingen servicebok, och att man således som bilhandlare är osäker om service har skett.

Där har man som bilhandlare, eller säljare av en tjänst, tagit sitt ansvar gentemot konsumenten – även om man inte är säker på vad grundfelet är. Seriösa bilhandlare använder sig av en varudeklaration, VDN, som uppdaterades den 1 november 2018.

– Den ligger på Konsumentverkets hemsida, säger Christine. Den uppmuntrar vi alla bilförsäljare att använda. I den så kan man meddela att en funktion är osäker, till exempel växellådan, eller kamremmen – då har man gjort konsumenten uppmärksam och friskrivit sig på så vis. Det är mycket mer fördelaktigt att använda en VDN och friskriva sig i den än att ha svepande och allmänt hållna friskrivningar i en annons, för de håller väldigt sällan.

”Man spar en massa tid och energi genom att ha korrekta uppgifter i sina annonser.”

Om en bilförsäljningsannons har felaktiga uppgifter, som inte ändras innan konsumenten ingår ett avtal, blir bilförsäljaren alltid ansvarig för eventuella felskrivningar. Fel måste korrigeras innan man ingår avtal med konsumenten för att kunna ”friskriva” sig från ansvar.

– Man kan muntligen som säljare säga att annonsen inte riktigt stämmer, säger Christine. Men då är det svårt bevisa [vid en tvist]. Det en bilhandlare ska göra är att alltid dokumentera de uppgifterna.

Är man alltid ”safe” om man har specificerat felen?
– Nej, man kan aldrig säga ”alltid” eller ”aldrig” när det gäller juridik. En prövning måste göras i varje enskilt fall. Du är aldrig 100 procent ”safe”, det kommer alltid ske en bedömning i Allmänna reklamationsnämnden av vad som har hänt, eller tingsrätten om man hamnar i en allmän domstol.

Märker ni att konsumenter utnyttjar sina rättigheter?
– Nej, de flesta konsumenter är inte heller så pålästa. De vänder sig till oss i de flesta fallen om de är osäkra på exempelvis en annons.

Hur kan branschen bli bättre?
– Har det kommit med en felaktig uppgift i en annons så är det viktigt att man direkt, och på ett tydligt sätt, rättar till uppgiften och att man dokumenterar att man har rättat uppgiften. Exempelvis att det skrivs in i köpeavtalet. Ett råd är att, absolut senast innan en försäljning, gå igenom bilens specifikationer gentemot de uppgifter som lämnas i en annons – det är varken svårt eller särskilt tidskrävande – det är bara att checka av. Man spar en massa energi genom att ha korrekta uppgifter i sina annonser. Vi ser ofta brister i kommunikationen mellan konsumenten och säljaren, och dessutom att man brister i den skriftliga dokumenteringen.

Felaktiga uppgifter kan innebära att du som verkstadsägare eller bilhandlare får dras med en kund onödigt länge. Det blir både kostsamt och tidsödande. Om du vet vad du säljer, och kunden också vet, har man förhoppningsvis etablerat en kundrelation som i längden generar pengar istället för att kosta dig och din verksamhet ännu mer pengar!

 

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER