En station som erbjuder lösningar för de flesta mindre karosskador

En station som erbjuder lösningar för de flesta mindre karosskador

Hanterar ni mindre eller medelstora karosskador? Då har Car-O-Liner den mobila arbetsstationen CDR1 Cosmetic Dent Repair workingstation som blir varje skadeteknikers dröm. Alla verktyg följer olika färgkoder för en så överskådlig vy som möjligt.

Här finns också fem tydligt uppmärkta lådhurtsar, som innehåller noggrant utvalda verktyg för att kunna hantera skador på både plåt och aluminium. Car-O-Liner erbjuder arbetsstationen i tre olika utrustningsgrader: Basic, Advanced och Master.

Läs mer på www.car-o-liner.com.

SKRIVEN AV
DMV