STS investerar i solcellsanläggning och eltruckar

STS investerar i solcellsanläggning och eltruckar

Scandinavian Transmission Service (STS) i Stenungsund har under många bedrivit ett långsiktigt arbete för att minska företagets CO2-påverkan. Nu står det klart att man fortsätter på det inslagna spåret genom att investera i en solcellsanläggning och eltruckar.

Solcellsanläggningen för drift av fabriken är den största investeringen och får en total yta på drygt 1 300 kvadratmeter och beräknas vara i drift i slutet av oktober där AH Energy i Klövedal är installatören. Effekten blir på nästan 220 000 kW.

Under försommaren ersatte även två helelektriska truckar de äldre dieseltruckarna när det kommer till den yttre logistiken.

– Att vi kan göra den här satsningen är både roligt och strategiskt väldigt viktigt för oss. Våra kunder inom fordonssektorn arbetar idag intensivt för att genom en cirkulär ekonomi medverka till en minskad miljöpåverkan, säger STS VD Ola Stålebo i ett pressmeddelande.

– I det arbetet tittar man också på hur vi som leverantör arbetar strategiskt för att reducera vår miljöpåverkan. Att vi genom satsningen på en solcellsanläggning kan bli nästan 70 % självförsörjande på el är därför väldigt positivt för våra kunder. Vi blir en nästan CO2-neutral partner vilket är en styrka i kundernas totala miljökalkyler.

MINIMERA MILJÖPÅVERKAN

STS, som arbetar med industriell renovering av växellådor och transmissionsrelaterade komponenter, har sedan starten 1969 haft huvudinriktningen mot personbilar, men sedan fem år tillbaka inleddes en satsning mot tunga, kommersiella fordon. 

Här är målet att minimera miljöåverkan genom så kallade ekocykler.

– Ända sedan starten för drygt 50 år sedan har ett aktivt miljöarbete varit en självklarhet för oss. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och i produktionsprocessen arbetar vi kontinuerligt för att minska belastningen på miljön, säger Ola Stålebo.

– Genom att erbjuda renoverade komponenter har vår verksamhet alltid haft en positiv effekt på miljön. Att hela fordonsindustrin allt intensivare arbetar för att minska sin miljöpåverkan sporrar oss att ta ytterligare steg för att minska vår egen CO2-påverkan. Därför är också satsningen på solcellsteknik och eldrivna truckar ett viktigt strategiskt beslut för oss som kommer att ytterligare befästa vår marknadsposition.

”Förbereder oss för en framtid med fler eldrivna lastbilar och personbilar”

– Ola Stålebo, VD på STS

Ola Stålebo menar att STS även ska bli en stark partner till världens elbilsproducenter under 2022. Och även på detta område vara med och reducera företagets koldioxidavtryck.

– Vi kommer att långsiktigt arbeta med att se över i vilka delar av produktionen vi kan gå vidare för att minimera miljöpåverkan. Det handlar både om att vara lyhörda för ny produktionsteknik och materialval som ger lägre miljöbelastning. Vi tittar också på vår egen fordonsflotta och hur vi kan svara upp mot personalens behov av laddmöjligheter, säger Stålebo.

– Parallellt med detta befinner vi oss i en process där vi förbereder oss för en framtid med allt fler eldrivna lastbilar och personbilar. Det är färre komponenter i eldrivna bilar med även dessa kommer att behöva renoveras och bli en del av fordonsindustrins cirkulära ekonomi. Vår utmaning är att utveckla och erbjuda renoveringstjänster även för denna marknad som kommer att ha en stor och spännande potential för STS. 

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER