Svensk Däckåtervinnings nya anläggning kommer drivas av EcoRub: “Väldigt glada”

Svensk Däckåtervinnings nya anläggning kommer drivas av EcoRub: “Väldigt glada”

Svensk Däckåtervinnings nya anläggning i Ånäset, som ska drivas av EcoRub, kommer att vara klar och tas i drift under andra kvartalet 2024.

Den nya anläggningen för däckåtervinning i Ånäset, Västerbotten, ska drivas av EcoRub och kommer att uppta en yta på cirka 1,2 hektar och innehålla alla faciliteter som behövs för att driva en återvinningsanläggning av däckgummi.

Anläggningen beräknas stå klar och tas i drift under andra kvartalet 2024. I och med detta kommer EcoRub att flytta sin verksamhet gällande däckklippning från Hökmark till den nya anläggningen i Ånäset.

Övrig verksamhet, produktion av återvunna material, kommer alltjämt vara kvar i Hökmark, vilket innebär att EcoRub därmed kommer att ha två produktionsanläggningar.

55 MILJONERS-AFFÄR

För EcoRub innebär affären ett värde överstigande 55 miljoner kronor fördelat över 10 år för att driva däckåtervinningsanläggningen.

– Vi på EcoRub är naturligtvis väldigt glada över detta samarbete med Svensk däckåtervinning och vi kommer under kommande år att samverka för att utveckla denna verksamhet ytterligare, säger Isac Andersson, vd för EcoRub i ett pressmeddelande.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh