Svenska Fordonsbranschen sätter bilverkstäder på agendan i EU-valet

Menar att svenska EU-parlamentariker måste värna en lagstiftning som tryggar viktig samhällsservice i glesbygd
Svenska Fordonsbranschen sätter bilverkstäder på agendan i EU-valet

Oberoende bransch- och företagarorganisationen Svenska Fordonsbranschen menar att svenska EU-parlamentariker måste värna en EU-lagstiftning som tryggar viktig samhällsservice i glesbygd. Nu lyfter man frågan om bilägarnas fria val av bilverkstad och bilverkstadskonkurrens på lika villkor i debatten.

I ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren skriver Lars Bergmark och Johnny Bräster på Svenska Fordonsbranschen att det “för bilägare på lands- och glesbygden och allra främst det norrländska inlandet är EU:s förordning om motorfordonsunderhållstjänster som är direkt avgörande för att de ska kunna få en bilservice eller reparation utförd lokalt”.

De skrivare vidare att vill det sig illa kan denna rättighet som borgar för viktig samhällsservice utanför storstäderna tas bort under den kommande mandatperioden för Europaparlamentet”.

Lars Bergmark berättar att EU-kommissionen redan nu utvärderar den gällande EU- förordningen 461/2010, och kommer att ge ett besked senast maj 2028 om de kommer att föreslå en förlängning av den i dess nuvarande form till Europaparlamentet. 


lars bergmark, svenska fordonsbranschen
Lars Bergmark på Svenska Fordonsbranschen.

Bergmark berättar också att i närtid är den angränsande frågan om rättvis tillgång till fordonsdatan överst på EU-agendan för Svenska Fordonsbranschen.

Att bilverkstaden har tillgång till den fordons- och kundgenererade datan i realtid är en förutsättning för att den ska kunna genomföra en fackmässig reparation. Detta när bilen alltmer är att likna med en dator; den är uppkopplad har digitala system och tillbehör som även de kräver underhåll.

– Sedan i december ligger ett robust och färdigutrett förslag till en sektorsspecifik, vertikal, datalag på EU-kommissionens bord och väntar på att skickas över till beslut i parlamentet. Förmodligen kommer denna fråga att landa i det nyvalda Europaparlamentet redan under någon av höstens sessioner, säger Lars Bergmark i ett pressmeddelande och tillägger:

– Därför är det viktigt att både kandidater och väljare samt media och opinionsbildare förstår hur viktigt EU-valet är även i frågor som kan tyckas vara av ringa karaktär men direkt avgörande för boende på den bilberoende landsbygden.

I Sverige hålls valet till Europaparlamentet den 9 juni.

SKRIVEN AV
DMV