Sveriges bränsleskatter i EU-toppen

Sveriges bränsleskatter i EU-toppen

Sverige har tillsammans med Storbritannien och Italien de högsta skatterna på bensin och diesel.

Beskattningen av fordonsdrivmedlen bensin och diesel skiljer sig åt rejält i EU. Lägst är skatterna i Bulgarien, Polen och Ungern med ett snitt kring strax under 400 Euro per tusen liter bränsle. De östeuropeiska medlemsländerna har generellt lägst skattenivåer.

De högsta skatterna på bensin och diesel har Sverige, Italien och Storbritannien, med ett snitt på strax under 700 Euro per tusen liter bränsle. Vilket också innebär att bensin och diesel i Sverige nästan beskattas dubbelt så högt som i Bulgarien, Polen och Ungern.

EU har satt en gräns för minimalt uttag av skatt på bensin och diesel som i dagsläget ligger på 359 respektive 330 Euro per tusen liter bränsle.

När det gäller drivmedelsskatterna skiljer Sverige ut sig från resten av Norden, genom att vi har högre skatt på både bensin och diesel än både Finland, Danmark och Norge. Sverige är näst efter Finland EU:s mest glesbefolkade land.

En skatt som många EU-länder dock har, men som Sverige till skillnad från bland annat Finland och Danmark inte har är registreringsskatt på bilen, det vill säga en skatt som betalas en gång vid nyköp av bilen.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.