Tag Archives: beslut

Drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras

Från och med 2020 ska alla drivmedel klimat- och ursprungsdeklareras. Beslutet har nu tagits av regeringen och införs den 1 januari 2020. Miljödeklarationen kommer finnas vid pump, och en mer detaljerad sådan ska även finnas på leverantörens hemsida. Understiger försäljningsvolymen 1 500 kubikmeter flytande drivmedel eller 1 000 000 kubikmeter gas per år gäller däremot…