Tag Archives: bilbesiktning

Test för gamlingar

Alla som är ägare till veteranfordon erbjuds nu göra ett veteranfordonstest. Fordon äldre än 50 år är besiktningsbefriade, men fordon som är mellan 30 och 49 år gamla gäller kontrollbesiktning vartannat år. Veteranfordonstestet erbjuds av Opus Bilprovning och är ingen kontrollbesiktning som sådan, utan är en extra service för veteranfordonsägare. Testet går till så att…

Ingen utglesning av kontrollbesiktning

Hösten 2015 lades fram ett förslag i riksdagen om att besiktiga bilar mer sällan. Ett oseriöst förslag enligt många och motsägande i målet om en nollvision, alltså att utplåna antalet trafikolyckor med dödlig utgång. Dagens standard för besiktningsintervallerna brukar kallas 3-2-1. Förslaget var att glesa ut intervallerna till en 4-2-2-princip, alltså antalet år mellan besiktningarna…