Tag Archives: bilgals

Högt tryck hos bilglasmästerierna.

Våren är här och ett starkt vårtecken är att bilglasmästerierna går på högvarv. Hur har branschen föränd-rats och vilka är de största utmaningarna bilglasmästerierna står inför idag? Någon som kan svara på detta är Per Törnquist, han jobbar som Marknadschef på Ryds Bilglas.