Tag Archives: Bilprovning

Test för gamlingar

Alla som är ägare till veteranfordon erbjuds nu göra ett veteranfordonstest. Fordon äldre än 50 år är besiktningsbefriade, men fordon som är mellan 30 och 49 år gamla gäller kontrollbesiktning vartannat år. Veteranfordonstestet erbjuds av Opus Bilprovning och är ingen kontrollbesiktning som sådan, utan är en extra service för veteranfordonsägare. Testet går till så att…