Tag Archives: circlek

Miljövänligare bränsle kommer till Stockholm

Tillgängligheten av den fossilfria dieseln HVO100 ökar och kommer till Stockholm. Circle K lanserade HVO100 för personbilar i början av året i Göteborg och nu lanseras bränslet på sex stationer i Stockholmsområdet. HVO baseras på animaliska och vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. Bränslet har till en början varit ett miljövänligare alternativ för tung yrkestrafik men…