Tag Archives: dieselgate

Nyutvecklad teknik kan vara räddningen för dieselmotorn

Kan forskning som har gjorts vid Lunds Universitet, LTH, innebära en andra andning för dieselmotorn? Möjligen. I ett samarbete med Swedish Biomimetics 3000 har forskare vid LTH tagit fram en ny reningsteknik som tar bort de skadliga kväveoxiderna ur dieselmotorns avgaser. En variant av tekniken används redan idag i dieselfordon som är Euro 6/VI-klassade, och…