Tag Archives: fogmassa

”Kladdar inte!”

Kanske var det Sikas PowerCure-system Ulla-Bella Sekreterare tänkte på varje gång hen utbrast i ett ”Det kladdar inte”. PowerCure fogmassa för bilglas härdar nämligen på trettio minuter till en nivå som ska vara krocksäker, och detta i vilken obarmhärtig miljö som helst även om vi förordar en för operatören trevlig arbetssituation. Delarna i systemet består…