Tag Archives: kontrollbesiktning

Ingen utglesning av kontrollbesiktning

Hösten 2015 lades fram ett förslag i riksdagen om att besiktiga bilar mer sällan. Ett oseriöst förslag enligt många och motsägande i målet om en nollvision, alltså att utplåna antalet trafikolyckor med dödlig utgång. Dagens standard för besiktningsintervallerna brukar kallas 3-2-1. Förslaget var att glesa ut intervallerna till en 4-2-2-princip, alltså antalet år mellan besiktningarna…