Tag Archives: miljö

Den nya asfalten är grön

Det pratas mycket om framtidens bilar. Men nu är det även läge för framtidens vägar att äntra scenen. Peab Asfalt har tagit fram ett klimatsmart alternativ. Den nya asfalten, så kallad ECO-Asfalt, ska lanseras i Västsverige den 21 oktober. Ur restprodukten bioolja från livsmedelsindustrin tar man fram denna asfalt, som är klimatneutral – den minskar…

Fler skriver på för skärpta miljömål

Almedalsmanifestet får fler undertecknare. Manifestet är en plan för att främja elfordon och laddinfrastruktur med syfte att ta nå de uppsatta miljömålen. Man vill alltså ha två miljoner elbilar till 2030. Några av ingredienserna för att nå målen är att införa ett kraftigt bonus/förlustsystem vid köp av personbilar, samt anpassa fordonsskatten och regler kring förmånsvärde i tjänstebilsbeskattningen –…