Tag Archives: sfvf

SFVF: Därför behövs en informationsklausul vid köp av ny bil

En stor del bilägare har uppfattningen om att deras bil under nybilsgarantitiden måste servas och repareras hos återförsäljarens verkstad för att garantin ska gälla. Därför vill nu bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, se en informationsklausul i köpeavtalet för nya bilar.– Vi kommer att lyfta frågan med Konsumentverket men också gentemot EU-kommissionens konkurrensdirektorat, säger SFVF:s jurist…

Kraven ökar på EU-kommisionen för en EU-datalag för fordon: “Oerhört viktigt”

Kommer EU-kommisionen lägga fram en lagstiftning för att frigöra “den fulla potentialen” hos den fordonsgenererande datan i Europa? Den frågan ställer Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, tillsammans med en rad andra europeiska fordonsbranschorganisationer. Bakgrunden är enligt SFVF att EU-kommissionen satt kravet på en sektorsspecifik, vertikal, EU-datalag för den fordonsgenererande datan i ”långbänk. Bakom kravet står de…

Så vill fordonsbranschen motverka bilverkstadsdöden

Under de senaste decennierna har bilverkstadsdöden fortsatt tillta, framför allt på landsbygden. Föregående år fanns 3 788 service- och bilskadeverkstäder i Sverige, vilket är en rejäl minskning sedan 2005. Nu har branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) presenterat en gemensam näringspolitisk agenda för att hjälpa fordonsverkstäderna på landsbygden att överleva.– Vi vill…

Uppmanar EU till lagstiftning om fri tillgång till fordonsdata: ”Utvecklingen går väldigt fort”

Det är hög tid för EU att få en sektorsspecifik lagstiftning som garanterar ett fritt flöde av fordonsdata på plats. Det menar de paneuropeiska branschorganisationerna FIGIEFA, CECRA och AIRC i en gemensam uppvaktning av EU-kommissionen. Branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) kommenterar nu sin oro över situationen.– Utvecklingen, omställningen till elektromobilitet…

Johnny Bräster omvald som ordförande för Bildelsgrossisterna

Johnny Bräster omvaldes som ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) vid den ordinarie föreningsstämman den 29 november. Till vice ordförande omvaldes Pehr Oscarson från Meko. På stämman, som hölls hos KG Knutsson i Sollentuna, gav omvalde ordföranden för SBF, Johnny Bräster, en rapport över arbetet med sammanslagningen av SBF och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) till…

Två branschorganisationer blir en

Den förvandling som bilbranschen just nu genomgår, med en allt högre andel elbilar och alltmer avancerad teknologi i dagens fordon, gör att Svenska Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) nu undertecknat en avsiktsförklaring om att gå samman. Genom den nya branschorganisationen tar båda föreningar ett gemensamt grepp om de frågor som förenar dem…

SFVF och SBF går samman – bildar ny branschorganisation: “Blir heltäckande”

Motorbranschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) har undertecknat en avsiktsförklaring om samgående. Därmed bildas en ny branschorganisation för leverantörer av bildelar och tillbehör till fordonseftermarknaden. Anledningen till att SBF och SFVF bildar en ny organisation är fler än en. ”Omställningen till elektromobilitet och alltmer digitaliserade fordon, nya ägande- och brukarformer samt…

SFVF växlar upp sina utbildningar för konsumentvägledare

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, ska vässa konsumentvägledares kunskaper kring bildelar och allt som hör verkstadsarbete till. Detta i takt med den ökade digitaliseringen, elektrifieringen och förändrade lagstiftningen.”Att hänga med i den tekniska utvecklingen är inte lätt för en konsumentvägledare”, uttalar sig Ulf Stefansson,jurist på SFVF och f.d. konsumentvägledare i ett pressmeddelande. SFVF meddelar att man kommer vässa konsumentvägledares…

SFVF: 30 procent av landets bilverkstäder utslagna till 2030

30 procent av landets bilverkstäder kommer att vara nedlagda eller utslagna till 2030. Detta enligt en kartläggning och branschanalys av Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF. Enligt SFVF ligger inre Götaland, inre västra och nordvästra Svealand samt Norrlands inland i farozonen för att drabbas av ”eskalerande bilverkstadsdöd”.SFVF vill nu därför se stödinsatser, EU-förordningar samt svensk lagstifting utöver…

Bilproffs läggs ner – Fordonsproffs fyller i tomrummet

Bilproffs läggs ner meddelar Sveriges Fordonsverkstäders Riksförbund (SFVF). Verksamhetens huvudfokus har varit utbildning och rekrytering till motorbranschen. Detta har gjorts bland annat genom att arbeta fram riktlinjer för utbildning och skolor, anordna yrkesprov och delta i yrkestävlingar både nationellt och internationellt. I dess plats kommer nu, ”Fordonsproffs – din partner i branschen”, ett samarbete mellan Verkstadsföretagarna och…