Tag Archives: svenskenergi

Fler skriver på för skärpta miljömål

Almedalsmanifestet får fler undertecknare. Manifestet är en plan för att främja elfordon och laddinfrastruktur med syfte att ta nå de uppsatta miljömålen. Man vill alltså ha två miljoner elbilar till 2030. Några av ingredienserna för att nå målen är att införa ett kraftigt bonus/förlustsystem vid köp av personbilar, samt anpassa fordonsskatten och regler kring förmånsvärde i tjänstebilsbeskattningen –…