Tag Archives: thomasengström

Godkänd Bilverkstad godkänner sitt första kontrollföretag

KBV, Kontrollerad Bilverkstad, är det första kontrollföretaget som är godkänt för granskning av bilverkstäder i Godkänd Bilverkstad. KBV uppfyller kraven för att få utföra moment som årliga kvalitetskontroller samt oregelbundna stickprovskontroller, enligt punkterna som Godkänd Bilverkstad har satt upp. – Vi är naturligtvis glada över beskedet från Godkänd Bilverkstad att vi är en godkänd leverantör…