Tag Archives: utsläppsskandal

Transportstyrelsen får stark kritik

I en debattartikel från Motormännen läser man om Volkswagens hantering av utsläppsskandalen. Fusket omfattar nästan 226 000 bilar i Sverige varav endast åtta procent, enligt rapporter, har åtgärdats. I debattartikeln menar MM också att Transportstyrelsen tappat kontrollen. Att VW får hantera en så pass omfattande miljöskandal utan insyn från en ansvarig myndighet är en skandal…