Tag Archives: xc90

Autonom mobilitet snart verklighet

Självkörande taxi? Nu blir det verklighet när Volvo Cars och Uber tar fram en autonom bil färdig för produktion. Biltillverkaren och det appbaserade taxibolaget Uber ingick ett avtal 2016 i syfte att snabba på utvecklingen av självkörande fordon. SUV:en som är en Volvo XC90, är den första produktionsbilen som i kombination med Ubers autonoma system…