Tema: arbetsmiljö – toppmodern verkstad gör att jobbet går som en dröm

Tema: arbetsmiljö – toppmodern verkstad gör att jobbet går som en dröm

Att kunna bygga en helt ny anläggning innebär bästa tänkbara förutsättningar för att skapa en optimal arbetsmiljö. Har man dessutom en större koncern i ryggen, då finns alla förutsättningar att utforma verkstaden så att den är så optimal för teknikerna som möjligt, in i minsta detalj. Det är precis vad Porsche-återförsäljaren Hedin Performance Cars, som ligger inom Hedin Bil-koncernen, kunde göra när de byggde ett nytt Porsche Center i Linköping.

Tidigare fanns enbart ett Porsche Service Center i Linköping. Från och med februari 2022 ändrades den bilden, tack vare en helt nybyggd anläggning som även omfattar försäljning. Ett riktigt Porsche Center, den just nu trettonde anläggningen i landet.

Servicemarknadschef för anläggningen är Mattias Erixon, som guidar DMV genom deras verkstad. Eller, om vi ska vara helt korrekta så inleder vi faktiskt vår rundtur i försäljningshallen. Där finns nämligen en stor glasvägg så att kunderna har fri insyn in till den kliniskt rena verkstadslokalen på andra sidan av glasrutan.

– Tidigare pratade man om mekaniker, men jag skulle nog säga att en hög andel av alla jobb som våra tekniker gör utförs med dator, säger Mattias.

– Men visst är det en häftig kontrast. En av våra tekniker jobbade exempelvis med bromsbeläggbyte på en 1974 års 911 Targa ena dagen och mjukvaruuppdatering av en Taycan nästa arbetsdag.


Mattias Erixon är servicemarknadschef vid Porsche Center Linköping.

Hjärtat i verkstaden är helt klart den stora dubbelmatade lagerkarusellen. I den samsas totalt 40 hyllplan.

– Reservdelspersonalen planerar in alla jobb från ena sidan, teknikerna löser ut delar och verktyg från andra sidan, förklarar Mattias. Allt som krävs är att man matar in söknumret i datorn, så kommer rätt hylla med rätt komponenter och specialverktyg ned. Vi har samlat hela vårt lager i karusellen, med undantag för hjul.


40 hyllplan. Lagerkarusellen är något av verkstadens hjärta. Här samsas både specialverktyg och reservdelar. Totalt finns 40 hyllplan med delar. Från ena sidan sköts planeringen av arbete och påfyllning. Från andra sidan löser teknikerna ut delar och verktyg som krävs för just det jobb som de utför. Allt som krävs är att knappa in rätt ordernummer, så sköter karusellen resten.

Vinsterna är förstås flera. Karusellen möjliggör för personalen att bättre planera sina jobb. Allting är samlat på ett ställe, och då karusellen bygger på höjden är den till golvytan sett minimalt ytkrävande.

– Det var ett grymt arbete att få alla delar och specialverktyg på sin plats, säger Mattias. Men nu när det väl är på plats så fungerar allt väldigt smidigt. Vi har ännu lite finslipning kvar, men karusellen gör att vi kan förplanera våra jobb, och det underlättar för all verkstadspersonal.


Underlättar förplaneringen. Varje hyllplan i lagerkarusellen rymmer reservdelar och verktyg, allt sorterat för att teknikern enkelt ska hitta rätt saker för dagens arbetsuppgift.

Verkstadshallen har totalt fem lyftar. Samtliga helt nedsänkta tvåpelarlyftar som bär 3,5 ton var.

– Vi valde lyftar från Continova som är helt i golvnivå, säger Mattias. Dels blir det inga problem med låga bilar, dels behöver teknikerna aldrig oroa sig för att bildörrarna ska slå i lyften när de öppnar dörrarna. Det enda som höjs upp ur golvet är sedan två kolvar. Det ger maximal access till utrymmet under bilen.

Anläggningen har ytterligare två lyftar. Dessa återkommer vi till i senare skede under vår rundtur.

DUBBLA UTSUGSSLANGAR

Till varje serviceplats finns dubbla utsugsslangar, eftersom samtliga Porschar med förbränningsmotor har dubbla utblås. Varje serviceplats har också en komplett arbetsstation, vilket innefattar både egen oljebar samt stationära datorer som är uppkopplade direkt mot Porsches eget verkstadsprogram för diagnostisering och artikelregister.

Varje arbetsstation har också sin egen oljebar. Dessa är alla anslutna mot sammanlagt fyra oljetankar á vardera 1 500 liters volym, som står i ett helt avskilt utrymme. Gammal olja samlas förstås i en oljesamlare.

När den är fylld ansluts oljesamlaren mot en särskild tömningsslang som leder vidare mot en dold spilloljetank. Teknikerna behöver med andra ord inte komma i direktkontakt med kemikalierna överhuvudtaget.

– Allt styrs från en dator, både den mängd ny olja som teknikerna behöver, men också för spilloljetanken. Systemet säger själv till när det är dags för tömning, så att det kan planeras in i god tid.


Tar hand om oljan. Oljesamlarna ansluts till ett särskilt tömningsrör som i sin tur leder till en avskild spilloljetank. Väl anslutet sköter systemet sedan resten. Systemet informerar också i god tid när det är dags att tömma spilloljetanken, så att detta kan planeras in.

Den stora verkstadshallen har totalt sex arbetsstationer.

– Egentligen är det sju stycken arbetsstationer, berättar Mattias. Det finns ytterligare en avskild arbetsstation med egen lyft. Den platsen är helt avsedd för högvoltsfordon, och därmed avskild och placerad närmast porten.

– Utanför byggnaden har vi också en särskild karantänsplats för elfordon där det kan finnas misstanke om ett skadat batteripaket. Skulle något hända med bilens batterier så står fordonet alltså helt isolerat i ett brandsäkert skydd.


Endast högvoltsfordon. Inne i verkstaden finns en avskild särskild arbetsstation med egen lyft. Här hanteras enbart högvoltsfordon, därav också placeringen närmast porten.

Ventilation och arbetsbelysning är ytterligare två saker som man lagt stort fokus på när verkstaden togs fram.

– Hela vår anläggning håller alltid 20 plusgrader och har god ventilation, säger Mattias. Det ska vara bra och behaglig luft här inne, oavsett hur varmt eller kallt det är utomhus. Vi har också satsat på riklig led-belysning som ska ge ett behagligt ljus i lokalerna, ett ljus som ska upplevas vara lite ljusare än normalt dagsljus.

“Vi samarbetar med vår lokala gymnasieskolas fordonsprogram. De får komma hit på studiebesök och se hur en modern verkstad verkligen ser ut”

– Mattias Erixon, servicemarknadschef på Porsche Center i Linköping

I verkstaden är alla former av tunga lyft bannlyst. Här finns ett särskilt rum för montering av däck och balansering av kompletta hjul. Både däckkrängnings-maskinen och däckbalanserings-maskinen lyfter själva upp hjulet på plats inför respektive moment. Vid behov har teknikerna också en särskild hjullyft för att skona sina ryggar när hjul ska demonteras eller monteras från/på bilar.


Skonar kroppen. Både däckkrängningsmaskinen och hjulbalanseringsmaskinen lyfter själva hjulet på plats. Inga tunga lyft för teknikerna således.

Anläggningen är ett skolexempel på hur en modern fordonsverkstad ska arbeta. Porsche Center Linköping håller emellanåt öppna dörrar för just framtidens tekniker, som ännu går i skolan.

– Vi samarbetar med vår lokala gymnasieskolas fordonsprogram, berättar Mattias. De får komma hit på studiebesök och se hur en modern verkstad verkligen ser ut. Det är vårt sätt att motivera dem att fullfölja sina studier och visa dem vilken fin arbetsmiljö som en modern verkstad erbjuder.

SÄRSKILD VERKSTADSHALL FÖR HJULINSTÄLLNINGAR

De två extra billyftarna som vi skulle återkomma till då? Mattias leder oss vidare, först in i en särskild verkstadshall där hjulinställningar görs.

– Här inne har vi en fyrpelarlyft med frihjulslyft och belysning i körbanorna, berättar Mattias. När lyften höjs så finns det två nedre plåtar som följer med och som gör att golvytan under förblir helt jämn även när lyften är i höjt läge. Det gör att teknikern kan gå under bilen, utan att behöva oroa sig för några gropar eller trösklar att snava på. Den här lyften har också justerbara glidskenor där hjulen ska placeras.


Smidigt för teknikern. I hjulinställningshallen finns en kraftigare lyft med fyra tons lyftkapacitet. Lyften har frihjulslyft och justerbara glidplattor samt egen belysning. Dessutom följer plattor under lyften med under arbetet, vilket ger ett fortsatt helt plant golv även när lyften är upphissad.

I en annan hall återfinns en likadan fyrpelarlyft, med undantag för att led-belysningen i lyften saknas.

– Det här är vår dialogplats, förklarar Mattias. Här går servicerådgivaren igenom bilen tillsammans med kunden, inför eller efter utfört arbete. Bilen kan hissas upp och det är även här möjligt att gå under bilen på ett helt jämnt golv, trots att lyften har hissats upp. Även i nedsänkt läge blir golvytan helt jämn, då lyftens körbanor sänks ned i plan golvnivå.


Jämnt golv vid dialogplatsen. Vid dialogplatsen finns en liknande lyft som den i hjulinställningshallen. Även här följer plattor under lyften med, vilket skapar ett jämnt golv även när lyften är upphissad. Vid dialogplatsen går servicerådgivarna och bilägare igenom kundens bil inför och efter servicejobb.

Det är svårt att inte låta sig hänföras av den rena, moderna, genomtänkta och rent av lyxiga verkstadsmiljö, som i alla avseenden satt en god arbetsmiljö i främsta rum.

– Det är något som de elever från fordons-programmet som vi brukar bjuda hit emellanåt också säger, menar Mattias. De brukar stå och gapa av förvåning och undra om alla verkstäder är så här fina. Min uppfattning är att det ska vara ett privilegium att arbeta på en modern fordonsverkstad. Då måste det också råda ordning och reda, så att teknikerna har bästa tänkbara arbetsmiljö, och bästa tänkbara förutsättningar i sitt arbete. 

SKRIVEN AV
Fredrik Lund