Tema: Bromsar – ett av verkstadens mest tacksamma jobb

Tema: Bromsar – ett av verkstadens mest tacksamma jobb

Bromsjobb är ett bra jobb för fordonsverkstaden. Den uppfattningen har KGK Knutssons produktspecialist för verktyg, Ola Gustafsson.
– Bromsjobb är ett återkommande jobb, ett jobb som ligger i
serviceschemat och som inte komplicerats alltför mycket trots ny teknik, menar han.

I grunden är allt sig likt. Det faktum att dagens moderna bilar blivit allt mer digitalt komplexa förändrar inte situationen nämnvärt när det kommer till skiftet av skivor och belägg.

– Den teknikutveckling som skett på bilar ligger mer i datorer och ABS-system, säger KGK Knutssons produktspecialist för verktyg, Ola Gustafsson. Det är oftast inte där som jobben dyker upp. Det är istället den rena servicepunkten som är den stora grejen för verkstaden. Självklart finns det ett visst mån av digitalisering även här, men det är ändå inte alltför komplext för en verkstad att lösa.

Ola Gustafsson är produkt-specialist vid KGK Knutsson. 
– Bromsjobb är i allra högsta grad fortsatt relevanta även i framtidens elbilssamhälle. Det är fortfarande de mekaniska bromsarna som räddar liv.

Som exempel nämner han ett anpassat diagnosverktyg som klarar att kommunicera med bilens digitala servicebok för att registrera jobbet ordentligt i bilens servicehistorik.

– Det kan också vara så att du måste säga till bilens dator att ett visst jobb ska göras. Det finns ABS-system som man måste säga till att de ska släppa på slussarna i samband med ett bromsvätskebyte som exempel. Eller så kan den elektroniska handbromsen behöva kommando att lägga ur parkeringsbromsen i samband med vissa jobb.

Ola bedömer att de flesta verkstäder idag klarar sig gott med fem år gammal bromsverktygsutrustning. För en modern bil så är rätt diagnosverktyg av lika hög betydelse som rätt bromsverktyg.

ÖKAD INSPEKTIONSFREKVENS FÖR MODERNA BILAR

– Vad som istället har skett är att för moderna bilar så har man ökat inspektionsfrekvensen för vissa bromsrelaterade servicepunkter. Vi kan ta bromsvätska som ett exempel. En gång i tiden var det främmande för en verkstad att byta bromsvätska på en yngre bil. Men bromsvätska tar upp fukt som sjunker i systemet tills att det slutligen når bromsoken. Därför kan biltillverkarens rekommendationer för en helt ny bil vara att bromsvätskan ska bytas vartannat eller vart tredje år för att undvika att kondensvatten kommer in i systemet. 

För fordonsverkstaden innebär det ett ändrat arbetsflöde, samtidigt som det skapar en möjlighet att höja sin service mot kunden.

– Vi genererar kunden en kostnad, och för kunden är det förstås aldrig populärt, menar Ola. Kunden vet ju bara att bilens bromsar fungerat på väg till verkstaden, och hör sedan bara kostnader. Här gäller det för verkstaden att tydligt förklara varför bromsvätskan måste bytas, och här krävs det någon som har fallenhet för kommunikation. Det är en utmaning.

Här kan då verkstaden vinna mycket på att ha en fast kundmottagare? 

– Det är något för åtminstone de större verkstäderna att kika på, anser Ola. Vi talar om säkerhet här. Det är något som varje bilägare faktiskt fångar upp, tror jag. Det blir inget hittepå, utan på riktigt även för kunden, bara informationen är tydlig och lättbegriplig.

Att sia om framtidens bromsservice är svårt, men Ola tror inte att marknaden kommer förändra sig alltför drastiskt framöver. När det gäller elbilar ser han dock en tydlig förändring: servicebehovet.

– Elbilar har så pass kraftig elregenering att de mekaniska bromsarna sällan behöver arbeta tillräckligt. Därför uppstår rostproblem på skivor och belägg i högre omfattning än på en vanlig bränslebil. På den punkten kommer elbilar att skilja sig från bränslebilar i samband med service. Men det faktiska jobbet att byta skivor eller belägg ser jag ingen skillnad på.

Elhandbroms är inget nytt påfund, men ställer krav på rätt verktyg vid service. På bilden: adaptrar för tillbakajustering av bromskolvarna på bilar med antingen mekanisk eller elektrisk handbroms.

Det han däremot ser framför sig är tätare och mer noggranna kontroller. Att på ett säkrare sätt mäta till exempel tjockleken på bromsskivor och bromsbelägg, snarare än att bara höfta med en uppskattning.

Passa på att mäta bromsskivornas tjocklek och kontrollera beläggen på kundens bil, även om jobbet gäller något helt annat. Kontrollen går fort och kan generera ytterligare arbete utöver den ursprungliga arbetsordern.

– Där tror jag definitivt att vi i framtiden kommer se en hårdare uppstyrning, säger Ola. Vid vardaglig körning behöver en elbil knappt använda sina mekaniska bromsar, men så plötsligt springer det ut en älg på vägen. Då gäller det att de mekaniska bromsarna fungerar som de ska.

Av samma anledning är Olas uppfattning att servicegraden för just bromskomponenter inte riktigt hängt med i utvecklingen när det kommer till elbilar. De mekaniska bromsarna kommer inte att tappa sin betydelse i framtiden. Kanske snarare tvärtom.

“MEKANISKA BROMSARNA RÄDDAR LIV”

– Det är fortfarande de mekaniska bromsarna som räddar liv, resonerar Ola.

När det gäller konkreta verktyg så är det främst inom bromsluftning som han ser den största produktutvecklingen. Han rekommenderar en yrkesverkstad att fokusera på ett bromsluftningsverktyg av god kvalitet och med tillräckligt högt tryck. Själv rekommenderar Ola 3–4 bars tryck, och ett luftningsverktyg med en behållare som klarar att hantera större volymer.

Välj alltid verktyg, och produkter av hög kvalitet för uppgiften. Även när det gäller mindre verktygskomponenter som exempelvis bromsluftningsadaptrar. Du vill ju ha en så effektiv trycktätning som möjligt, eller hur?

– Dels för att arbetet ska gå fortare, men också eftersom mekaniska ventilsystem i ABS-systemet skapar ett hinder vid luftning. Det hindret måste trycket klara att forcera. Det gör du inte ordentligt med ett lägre tryck.

Luftning av bromssystem är tack och lov sedan länge ett enmansjobb. Se bara till att välja ett luftningsverktyg med ett tillräckligt högt tryck för att klara att forcera ABS-systemets mekaniska ventilsystem. 

Olas erfarenhet är att du, som i mycket annat, får vad du betalar för.

– Satsa på välkända märken från en handlare som du tror på, rekommenderar han. Det borgar oftast för att du kommer att kunna använda luftningsverktyget länge utan problem, och du vet att reservdelshållningen till verktyget är tryggat.

När det gäller enklare verktyg som bromskolvs-verktyg ser Ola ingen oro för yrkesverkstaden att investera i universalverktyg, så länge verktygen är av god kvalitet.

– Bromssystemen är oftast inte en del av biltillverkarnas egen utveckling, där använder de ungefär samma underleverantörer. Variationen är oftast inte så stor.

TEKNISKA UTMANINGAR

Utmaningen utifrån teknikerns perspektiv är variationen av adaptrar som oftast förekommer. Ytterligare en utmaning är om bromsoket behöver öppnas.

– Många bromsok är integrerade med bilens handbroms, förklarar Ola. Då krävs det ett speciellt verktyg för det också.

Serviceverkstäder för tung trafik då? På lastbilar skiljer sig bromssystemet rejält från personbilar. Tar vi därtill hänsyn till bromsanpassning mellan dragbil och släp så blir det än mer komplext. De tekniska skillnaderna är uppenbara, men Ola ger lugnande besked:

– Tekniken ser helt annorlunda ut, men principerna är i många fall ändå desamma.  Skillnaden ligger främst i verktygens storlek. Här får kvalitetsverktyg verkligen en betydelse för uppdraget då påfrestningarna är långt högre än för personbilsverktyg.

HYDRAULISKA VERKTYG PÅ LASTBILSSIDAN

På lastbilssidan handlar det mycket om assisterande, ofta hydrauliskt drivna, verktyg. 

– Vi har bland annat jiggar som teknikern kan hänga lastbilarnas trummor och skivor i., förklarar Ola. Jiggarna har sedan hydrauliska armar, så att teknikern själv inte behöver utföra lyften med muskelkraft. Med rätt utrustning behöver du inte vara kroppsbyggare i en lastbilsverkstad. Där är det närmast en förutsättning att ha assisterande verktyg, annars blir arbetsbelastningen för personalen helt absurd.

Oavsett om fordons-verkstaden har fokus mot lätt eller tung trafik behöver både företag och tekniker är lyhörda inför uppgiften.

– Här finns stora möjligheter för verkstaden, menar Ola. Genom att upplysa kunden om att skivornas tjocklek börjar bli slitna eller att beläggen är på väg att nötas ut gör vi kunden uppmärksam på problemet. Genom att göra det höjer vi kundens medvetenhet och höjer samtidigt bilens säkerhet. Därför är bromsar ett av fordonsverkstadens bästa jobb.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund