Tema: elbilar – utbildningen av nästa generations tekniker

Tema: elbilar – utbildningen av nästa generations tekniker

Elbilsägare ska kunna vända sig även till fria verkstäder. Men då gäller det samtidigt att de fria verkstäderna hänger med i samma utveckling som tillverkarnas originalverkstäder. ProMeisters utbildningscenter har därför antagit en utbildningsoffensiv för att säkerställa en relevant elbilskunskap i fordonsverkstaden inom sitt särskilda E+ program.

Elfordon är inte bara framtiden. Det är en verklighet för fordonsverkstäder redan nu. Det innebär att det kommer att finnas ett stort behov av ökad kunskap om hur man ska förhålla sig till högspänningsfordon, och de moment som berör högspänningsarbeten i sig självt.

Det här har utbildningssektionen i Mekonomengruppens Promeisterorganisation valt att särskilt adressera i form av den nio månader långa ProMeister E+-turnén.

UTBILDNINGEN HAR TRE MOMENT

Utbildningen syftar framförallt på att höja medvetenheten och kompetensen kring elfordon i fordonsverkstaden, men ger också gruppens anslutna verkstäder en möjlighet att bli en godkänd elbilsverkstad enligt koncernens egna E+-koncept.

— Utbildningen bygger på tre steg, förklarar Stefan Andersson, operativ chef på Promeister. Det första steget är en webbutbildning som alla som på något sätt kommer i kontakt med ett högvoltsfordon i verkstaden måste genomgå.  


Utbildning kring elfordon i verkstaden. Stefan Andersson, operativ chef på Promeister, på Promeisters utbildningscenter är på utbildningsoffensiven för att säkerställa en relevant elbilskunskap i fordonsverkstaden inom sitt särskilda E+ program.

Steg två vänder sig mot blivande högvoltstekniker. Den här delen av utbildningen fokuserar på att på ett säkert sätt göra ett högspänningsfordon spänningslöst. Målet är att varje ansluten fordonsverkstad ska ha en till två sådana högvoltstekniker på plats.

“Istället för att byta batteripaket så ska teknikern klara att reparera enskilda celler i ett batteri”

— Stefan Andersson, operativ chef på Promeister

Det tredje steget, att bli högvoltsexpert, är det mest avancerade, och inte ämnat för alla tekniker.

— Där lär man sig jobba med battericeller. Istället för att byta batteripaket så ska teknikern klara att reparera enskilda celler i ett batteri, förklarar Stefan.

För det tredje, och mest avancerade, utbildningssteget ser han endast behov av att utbilda ett urval av tekniker. Tanken är att ge en person den kompetensen, en person som sedan kan verka över ett större distrikt och mellan de verkstäder som finns inom det distriktet.


Trestegsutbildning. E+-utbildningen sker i tre steg: en grundläggande webbutbildning, en mer inriktad utbildning för högvoltstekniker och slutligen en särskild högvoltsexpertutbildning.

PROMEISTER VILL TA TÄTEN

Den stora utmaningen för Promeister har varit att skala ned utbildningarna till verkstadsnivå. Stefan medger att det har varit en utmaning att få verkstäderna att förstå varför de ska lägga upp till sju studiedagar, vilket det tar att lära sig samtliga tre steg.

— Idag kan du som elbilsägare vända dig till originalverkstaden. Samtidigt finns det väldigt få allmänverkstäder som arbetar med elbilar. Här vill vi ta taktpinnen. Vi ser att behovet ökar, framförallt inom fleetflottor, vilket är en stor kundgrupp inom Mekonomen Group.


Elfordon på frammarsch. Dagens fleetflottor består i allt högre utsträckning av elfordon av något slag. Antingen i form av laddhybrider eller som rena elbilar. Det är förstås en viktig kundgrupp även för den fria verkstaden. 

Därtill är verkstadsfrågan och elbilskompetens något som originalverkstäderna i allra högsta grad adresserat sedan tidigare.

“Vi har med oss två elfordon som teknikerna får öva frånkoppling av högspänning på”

— I originalled har man helt andra rutiner för detta. Där ligger vi på den fria sidan tyvärr efter, men det är ett gap där vi nu i hög takt kommer ikapp, menar Stefan.

Den pågående turnén har möjliggjorts helt tack vare den specialbyggda semitrailern, en helt förvandlings- och expanderbar trailer som i utfällt läge bildar en täkt fordonsverkstad.

— Utbildningen är helt praktiskt. Vi har med oss har vi två elfordon som teknikerna får öva frånkoppling av högspänning på. 


Mobil turné. Den specialbyggda semitrailern har skapat de förutsättningar som krävts för den mobila, landsomfattande E+ turnén. 

Mycket av de frågor som brukar dyka upp berör elsäkerhet.

— Man glömmer lätt bort att en elbil i grunden fortfarande är en bil. I steg två talar vi mycket om hur arbetet med högvoltsbilar ska ske på ett säkert sätt. Det är en fråga som berör hela branschen, framförallt blåljussektorn. Det är inte alltid som de har full koll på vad som gäller när de kommer till en olycksplats där en elbil är inblandad i olyckan.

När det gäller de befintliga verkstäderna så väntar vissa förändringar för att framtidssäkra verksamheten för att i högre omfattning klara av att ta emot elfordon.

— Vi ser inte att vi ska behöva göra om själva lokalerna, men på verktygssidan måste vi steppa upp, både vad gäller lyftar för att jobba med batterier och särskilda verktygsuppsättningar som är godkända för upp mot 1 000 volt, menar Stefan. Gör du fel så ska du inte riskera att få spänning genom kroppen.

VISS SKYDDSUTRUSTING TILLKOMMER

När det gäller arbetsklädsel så kommer viss nivå av skyddsklädsel att tillkomma, men några stora förändringar ser Stefan inte framför sig.

— Vid frånkoppling av högspänning behövs förstås tjocka gummihandskar och skyddsvisir, så visst är det så att en viss nivå att skyddsutrustning kommer att tillkomma. Men i övrigt kommer det inte att påverka teknikernas arbetsklädsel, inte vad vi kan se just nu i alla fall.

Utbildningsformen i sig har tagits fram i nära samarbete med SFVF samt biltillverkarnas rekommendationer. Samarbetet med branschorganisationen är också anledning till varför Promeister håller utbildning i arbeten med högspänningsfordon först nu.

Laddhybrider har trots allt funnits i nära 25 års tid, och rena elbilar är knappast ett nytt fenomen de heller. Så varför sker utbildningen i högspänningsfordon först nu?

“Om några år kanske vi har ett fjärde och femte steg i vår E+ utbildning”

— Den första utbildningen kring elfordon etablerades redan 2012. Så fenomenet är inte nytt för oss heller. Däremot har det inte funnits en efterfrågan, eftersom antalet elbilar på vägarna varit förhållandevis få. Det är först nu som vi ser en ökad efterfrågan och där vi först nu har en branschstandard att rätta oss efter, svarar Stefan.

Stefan ser utbildningens innehåll som ett levande dokument.

— Vi har gjort våra ramar och en standard utifrån hur förutsättningarna ser ut just nu, säger han. Men tittar vi framåt så tror jag att mycket kan förändras. Om några år kanske vi har ett fjärde och femte steg i vår E+-utbildning.

SÄRSKILDA UTBILDNINGEN KRÄVER VERKSTADSMILJÖ

Den mobila E+-turnén befinner sig nu i sitt slutskede. Efter turnén ska 400 av koncernens tekniker, utspridda över 29 städer från norr till söder, ha fått en grundläggande högvoltsutbildning.

— Kvar efter det finns ytterligare runt 650 anslutna verkstäder, så vi kommer förstås att fortsätta vår utbildningsstrategi även framöver, säger Stefan. När det sedan gäller den särskilda utbildningen för att bli högvoltsexpert krävs en verkstadsmiljö med möjlighet att lyfta bilar och att ta ut batterier. Det är något vi inte kan göra i den mobila verkstad som vi turnerar runt med. Där är vi fortfarande hänvisade till något av koncernens utbildningscenters.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund