Tema: verktygsvagnar

Tema: verktygsvagnar

Verkstadslokalen vid Husbilslandet i Kristinehamn är riktigt stor till utrymmet. Stora fordon kräver förvisso stora utrymmen, men här är lokalen också uppdelad i olika arbetsstationer. Teknikerna är vana vid att hjälpa sina kollegor där det behövs bäst. Ett sådant arbetssätt ställer vissa krav på mobila arbetsstationer och det är något som teknikerna här har vant sig vid att arbeta med allt sedan verkstadshallen byggdes, år 2017.

Vid Husbilslandet i Kristinehamn är teknikerna vana vid att arbeta vid flera olika arbetsstationer. Då är det smidigt att kunna ta med sin egen verktygsvagn mellan stationerna. Alltid ordning och reda, där insatsen bäst krävs för stunden.

Andreas Ågren är tekniker och teamledaren för chassisidan. Han berättar:

– Vi har en yta för leveransfordon. Där sker en del montage, men framförallt så går vi igenom bilarna innan leverans. Där krävs oftast inte särskilt mycket verktyg på samma sätt som i den övriga verkstaden. En annan arbetsstation jobbar med husbilarnas bodel. En tredje är avsedd för chassi och utöver det finns även vanliga serviceplatser.


Andreas Ågren, servicetekniker, Husbilslandet.

På ett sätt har var och en sin särskilda arbetsstation, med sitt huvudsakliga fokusområde.

– Men samtidigt är det klart att vi hjälper varandra när det behövs, försäkrar Andreas. Vissa jobb kräver också att man är två personer. Då måste vi kunna ta med oss verktygsvagnen enkelt till kollegans arbetsstation.


Varje tekniker har sin egen arbetsstation, men vid behov assisterar de förstås varandra. Då är det smidigt att ha sina personliga verktyg nära tillhands och att bara kunna rulla verktygsvagnen till kollegans station.

Ett ordentligt arbetsbord är aldrig fel att ha nära tillhands. Är bordet dessutom mobilt så gör det maximal nytta i den stora verkstadshallen.

Själv har Andreas en större verktygsvagn från Kamasa-Tools. Storleken ger inte bara utrymme för flera större lådhurtsar, utan också en ordentlig arbetsbänk. Bra att ha för förvaring av småplock eller förvara datorn ovanpå.

Verkstadens chassisida, till vilken Andreas tillhör, är oftast en verktygskrävande sektion. Det består av en ordentlig mix av verktyg, batteridrivna maskiner och tryckluftsdrivna enheter. Allt ryms i Andreas arbetsvagn.

“SKÖNT HA ALLT SAMLAT”

De eldrivna maskinerna har sin givna plats på verktygsvagnens sida.

– Jag måste ha med mig allt och för det fungerar verktygsvagnen bra. Men inom chassisidan är vi oftast stationerade vid vår egen arbetsstation, då vi oftast är beroende av billyftarna. Klart är att vi använder våra verktyg mycket och inom chassisidan är vi oftast beroende av en hel del olika verktyg. Då är det skönt att ha allt samlat i en ordentlig verktygsvagn.


På sidan av vagnen finns en verktygstavla. Här har Andreas valt att förvara olika batteri- och tryckluftsdrivna verktyg som han behöver nära till hands i sitt arbete. Verktygsväggen ger också utrymme till att fortsätta växa, om behovet av mer verktyg skulle uppstå.

Gott om utrymme för verktygen har förstås haft en betydande roll. Men också att lådorna går att låsa, framförallt när verktygsvagnen ska flyttas runt i verkstaden. Och det händer regelbundet.

Bullerfrågan har dock inte tagits i beaktning.

– Nej, inte mer än att vi har alla verktyg förvarade i formanpassad foam i lådorna, säger Andreas. Det är klart att det dämpar ljudet en aning.

SMIDIGHET OCH UTSEENDET VIKTIGT

Formanpassad skumgummiinredning i verktygsvagnens lådhurtsar för med sig ytterligare en vinst: Allting har sin givna plats och det är slut med att rota runt bland lösa verktyg i jakt på rätt.

– Det viktigaste för oss är att verktygsvagnarna är smidiga att förflytta. Sedan ska de passa in i verkstadsmiljön också. I den händelse vi har besök så ska det se prydligt ut i verkstaden, så utseendet har betydelse.

Mellan stationerna finns både arbetsbord och även en mobil verktygsvägg fylld med flera olika verktyg. Dessa används av de som behöver dem bäst för stunden.


I verkstaden finns en särskild verktygsvägg som enkelt kan flyttas dit den bäst behövs för stunden. Här samlas verktyg som används mer sällan, men som ändå behövs nära till hands.

– Alla verktyg används inte av alla tekniker samtidigt, så då är det förstås smidigt att kunna dela på en mobil verktygsvägg, som kan flyttas till den station där den för stunden behövs bäst, förklarar Andreas.

Det här arbetssättet passar teknikerna bra. Mobiliteten skapar flexibilitet och gör att arbetsinsatserna effektivt kan fokuseras där de behövs bäst för stunden.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER