Trender och tendenser i branschen 2021

Att försöka förutspå vad som kommer att hända I framtiden Är inte det lättaste, ens för redaktionen här på dmv. Däremot Kan branschen dra olika slutsatser utifrån sin erfarenhet, Och använda det som en fingervisning på vad som kan vara på Väg. Något som dock är säkert är att det ser spännande ut.
Trender och tendenser i branschen 2021

Några av trenderna som omskrivs i medier är att våra fordon blir mer hållbara och pålitliga – dagens motorer blir mer effektiva och kräver allt mindre underhåll.

En parentes här är att förbränningsmotorn förmodligen kommer finnas kvar längre än vi tror, trots miljömålen. Vätskorna som tillverkas, bland annat oljor och hydraulvätskor, blir också bättre. Dagens syntetiska oljor är framtagna för att hålla längre och innebär att bilarna som produceras får allt längre serviceintervaller. Det här är något som verkstadsbranschen behöver vara lyhörd för och påhittig kring, och kanske erbjuda alternativa tjänster för sina kunder. En annan trend som har blivit allt vanligare är leasing av bilar, en ägandeform som inte visar tendenser på att avta. Vad det här innebär för verkstadsbranschen i längden är att samarbeten med leasingföretag kan vara något att fundera mer seriöst på.

Branschen visar även att man är mer benägen att serva sin bil hos en originalverkstad – något som sannolikt är ett resultat av leasingtrenden. Det här är en fingervisning på att auktoriseringar är viktigare än någonsin.

TRENDIGT

Vår närvaro online har aldrig varit så stor som nu. Vi väsnas mer på nätet och gör gärna vår röst hörd; kundrecensioner spelar därför en viktig roll i en enskild verkstads rykte och verksamhet. Vikten av att vårda sina kunder kan vara skillnaden mellan en fungerande och en icke fungerande verkstad (läs gärna vårt temanummer om kundvård i DMV #1 2020).

Privatpersoner har sedermera aldrig varit så beroende av verkstäder som de är idag. Detta betyder inte att man har sitt på det torra som verkstad, utan istället att man har ett större kundansvar än någonsin. Relevant utbildning krävs för att kunna utföra reparationer idag: kunden är beroende av din expertis.

Utan adekvat expertis är risken stor att tappa kunden till konkurrenterna. För att ytterligare sprida ljus över ämnet ”trender för året” har vi pratat med Tommy Letzén, vd hos MRF (Motorbranschens Riksförbund), som är en organisation för bilbranschen. MRF är bland annat specialiserade inom service och verkstad.

– 2021 är ett speciellt år med corona-förtecken och många politiska beslut som ligger i görningen, säger Tommy. Även valen av olika typer av aktiviteter, framför allt när det gäller att köpa nya och begagnade bilar. Ur det perspektivet blir det ett speciellt år. Det kommer att bli en ryckighet baserat på att olika beslut träder i kraft i april och juli.

Ett av de stora besluten just nu är återbetalningen av den bonus man eventuellt skulle få i bonus malus om man exporterar sin bil inom fem år. Det innebär att man blir återbetalningsskyldig om man exporterar bilen inom den angivna tidsperioden. Motivationen är förstås att hålla kvar miljöbilarna i Sverige, istället för att exempelvis exportera dem till Norge. Det här kan dock ha en motsatt effekt, menar Tommy, och att regelverket istället riskerar att avskräcka från att köpa miljöbil eftersom man blir ansvarig för vad som händer med bilen i fem år. Efter att branschen framfört sin kritik i remissvaren har MRF nu fått besked från regeringen att man tar tillbaka frågan för vidare utredning,

– Sedan är det förändringar i bonus malus i sig som är en ordentlig höjning av malusen med nivåer på 30 procent, fortsätter Tommy. Gränsnivåerna sänks och kostnaden per gram höjs ordentligt på malus-sidan. Förmånsbeskattningar och reduktioner på de 10 000 kr som har legat på laddhybrider försvinner, vilket också stoppar upp den gröna omställningen. Och så har vi hela förmånsbilsdelen, där man vill införa helt nya, höjda nivåer. Det gör att antalet bilar man plockar ut kommer att påverkas rätt mycket i det här avseendet.

Det är alltså flera saker som vi tycker är kontraproduktiva för en grön omställning. Effekterna av dessa förändringar riskerar att leda till en allmän osäkerhet som sedan letar sig vidare till verkstadsbranschen. Det kan också leda till kundfrågor om reparation, byte eller hållbarhet som kanske inte går att bemöta.

– Det blir många sådana bitar, en kedjeeffekt, säger Tommy. Men vi ser samtidigt att mobilitetsbehovet har ökat i coronatider. Vi har sett att verkstäder, de ordinarie bilverkstäderna, har som helhet gått lika bra eller bättre jämfört med föregående år. De som har haft det tungt är de på skadesidan som inte haft samma tryck som tidigare. Det beror mycket på att den typen av körning – tätheten i trafiken – är allt annat än normal. Det är färre sådana skador som dyker upp.

LÖSA VARDAGSPUSSLET

Bilen har fått ett litet uppsving i rådande tider, fler kan tänka sig åka bil och ha tillgång till egen bil. Sättet som vi – bilägarna – sköter allt runtomkring är däremot något att börja fundera på som verkstad. Att lösa vardagspusslet kommer vara en viktig del i att vinna kundens förtroende.

– Jag tror att den övergripande delen är att fortsatt mobilitet är ett behov, det kommer vara mycket bilande, fortsätter Tommy. Vi ser att ungdomar faktiskt accepterar bil på ett helt annat sätt i det här avseendet, också nu när det finns en mängd hållbara alternativ att välja mellan. Det man däremot måste vara klar över är att vi får nya målgrupper och nya krav. Jag tror att mycket handlar om att vi vill ha hjälp på ett annat sätt, man är beredd att betala för att någon kommer och hämtar bilen på garageuppfarten, flyttar den och ställer tillbaka den.

Som verkstad måste man utöka sitt tjänsteutbud för att vara ”valbar” på det sättet. Jag brukar säga att framtidens valuta i alla led kommer att vara tid: Kan du spara tid för någon i det avseendet är kunden beredd att betala för det. Då gäller det att förstå vad kunden har för behov, och kunna leverera bil eller hyrbil hemma, eller andra typer av verkstadslösningar som förenklar för den som behöver ta sig någonstans. Att kunden är beredd att betala för bekvämlighet är en utveckling som har gått fortare än väntat. Tendenserna har MRF redan märkt av, men nu är det fler grupper som hoppar på.

– Gällande bilförsäljning har vi sett att folk är beredda att beställa både nya och begagnade bilar från soffan, och få den levererad på garageuppfarten med någon som kommer och hämtar inbytet, säger Tommy. Det har egentligen aldrig slagit igenom tidigare, även om det har varit tekniskt möjligt. Men nu har vi i branschens eget system, som heter Wayke, haft tusen ordrar som har gått igenom hela vägen.

Det är spännande, och det är heller inte bara unga som gör det utan 55 plus också. Jag räknar med att vi, digitalt sett, har sparat ett antal år i utveckling. De som har gjort den digitala resan en gång, exempelvis köpt en bil på nätet, kommer inte vara främmande till att göra det igen. Har man klivit över tröskeln och haft en positiv kundupplevelse kommer det bara bli enklare att fortsätta.

– Det som är så spännande i det här är att hela branschen måste ställa om, tillägger Tommy. Vi som bransch måste förstå att det här händer nu. Jag brukar fråga, ”Vad har du för bemanning och öppettider i ditt digitala showroom?”

Vi stänger och låser våra verkstäder vid 16, och en bilhandlare kanske vid 18. Men det är kanske mellan 17.30-22.30 som flest kunder söker våra tjänster digitalt. Hur tar vi hand om dem? Vi måste tänka om.

Det här sätter även krav på nya typer av kompetenser i företaget, både inom IT och sociala medier. Och miljömålen har vi inte ens nämnt: det finns två fack här, dels bilarna i sig, men även de arbetsmiljömässiga frågorna som kräver andra kompetenser,

– Arbetsmiljöfrågorna har hamnat ännu mer i fokus, understryker Tommy. Att man är en schysst arbetsgivare både när det gäller de sociala och de miljömässiga delarna. Och den seriösa delen av vår bransch, vill jag påstå, är väldigt mycket mer kontrollerad än andra branscher som kan finnas på samma industriområde, just i och med att bilar är bärare av mycket uppfattningar om miljöpåverkan.

ATT FÅ TAG PÅ DELAR

I början av pandemin drabbades branschen av att fabriker fick stänga igen tillfälligt med resultatet att inga reservdelar kunde produceras, och mycket att det som fanns begränsades av nedstängda gränser.

– Den andra vågen har inte resuterat i shut down av fabriker på samma sätt, tilllägger Tommy. Det är möjligt att ta sig till sitt jobb och produktionen är igång. Det som eventuellt kan hända är att är att gränsövergångar och logistiken som kan ställa till det. Det höll även på att hända första gången, men vi lyckades få till en ”green lane” inom EU när det gällde försörjning av förnödenhetsprodukter. Så länge vaccinet biter tror jag inte vi kommer att se samma shut down. Jag är inte är lika orolig för att vi ska ha några reservdelsbrister. Något som möjligen kan påverka tillgången av reservdelar till och från Storbritannien är brexit, även om ett avtal med EU blev klart i elfte timmen.

– Där kan det bli komplikationer, understryker Tommy.

TENDENSER UNDER ÅRET

Variationerna i landet ökar, en tendens som redan gör sig tillkänna. Verkstadsägare behöver med andra ord vara lyhörda för hur deras kunder rör sig i området där verkstaden befinner sig. Uppmaningen är att vara finkänslig för faktorer som bilbeståndet i närområdet.

– Här kommer det ske en väldigt stor omställning, förklarar Tommy. Vissa bilmärken går snabbt om och har förändrat hela sin produktlina till elektrifierat, andra gör det inte, och vi har sett hur olika detta kan slå från en stad till en annan som ligger bara 5 mil bort beroende på hur arbetstillfällen utvecklats. På vissa platser har de kanske dragit ned och är på väg att försvinna, medan nästa stad har fullt tryck. Det här måste man hålla koll på. Det blir större variationer i vårt avlånga land, så kan jag säga. Det man även ska förbereda sig på är bättre kunskaper inom elsystem och vad det innebär, men också våga ta betalt för uppkopplingsproblem.

En av våra vanligaste kommentarer vi får av verkstäder idag när kunder kommer in är, ”Du, det är något fel på bilen. Jag får inte upp min Spotifylista”. Som en summering kan man säga miljömålen har en stor påverkan på året, men även på de kommande åren. ”Positiva” trender från pandemin är att kunden är beredd på att betala mer för att bli omhändertagen, det vill säga hämta och lämna – alternativa servicar och annat där kunden kan vara säker på att bilen tas omhand så att de själva kan fokusera på att lösa vardagspusslet. Ju mer kunden blir beroende av sin verkstad, desto viktigare är kundvården och kundkontakten. Lyhördhet och snabb omställning är nyckelorden.

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER