Tvätta rent med mindre vatten

Istobal har ett nytt återvinningssystem
Tvätta rent med mindre vatten

Istobal introducerar nu vattenåtervinningssytemet Physical Plus Recycler, som både sparar stora mängder vatten och recirkulerar med bättre kvalitet än tidigare.

På stora fordon som bussar är besparingen mer än 6 380 liter vatten per timme. Vattenåtervinningsgraden ligger på hela 88,8 procent och minskar även risken för legionella i tvättanläggningen. Tack vare systemets effektiva återvinningsgrad lämpar sig systemet även för tvättanläggningar i regioner där begränsningar av vattenkonsumption råder.

Läs mer på www.istobal.com

SKRIVEN AV
DMV