Tydliga budskapet: SERMI kommer – vänta inte

Tydliga budskapet: SERMI kommer – vänta inte

Den 1 augusti i år är ett avgörande datum för stora delar av fordonsverkstadsbranschen. Den fria verkstad som vill fortsätta att arbeta med fordon är visserligen inte tvingad att vara SERMI-ackrediterad. Men i praktiken kommer det att vara ett måste för att fortsätta sin service- och reparationsverksamhet som tidigare. Annars väntar en obehaglig överraskning.
Från branschförbundet SFVF:s sida understryker man därför vikten av att inte vänta med att ansöka om certifiering.

Du som ännu inte satt dig in i det kommande SERMI-kravet bör göra det nu. Branschförbundet SFVF:s råd till den fria verkstaden är tydlig: Vänta inte, sätt in dig i frågan nu och ansök om certifiering så fort som möjligt.

– Den fordonsverkstad som står utanför systemet, när det träder i kraft den 1 augusti i år, kommer inte längre kunna arbeta med någonting som berör allt som har med larm, lås och startegenskaper i ett fordon, varnar SFVF:s vd Bo Ericsson.


Bo Ericsson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Foto: SFVF.

Han understryker att läget är oerhört allvarligt.

– Min uppfattning är att verkstäderna inte helt förstår vikten av SERMI, säger Bo. De verkar tro att allt löser sig, men i den här frågan får vi inte en andra chans. Den verkstad som missar SERMI riskerar att slås ut, oavsett om verkstaden ligger i glesbygd eller tätort. Verkstäderna bör absolut sätta sig in i SERMI-frågan.

Exakt vad SERMI innebär och omfattar presenterar vi för enkelhetens skull i särskild ruta längst ned i denna artikel. Det är information som kommer vara viktig för alla fria verkstäder att ta till sig, men också auktoriserade verkstäder som arbetar med fler bilmärken än enbart de som ligger under eget paraply.

– Enkelt förklarat så kommer SERMI beröra allt som idag omfattas av Euro5-krav och framåt. Grundfrågan berör vem som i framtiden ska äga rätten till fordonets digitala information.

OROLIGA FÖR HACKARE

Äganderätten till den digitala informationen är något som inte är alldeles enkel att svara på. Vem tillhör den egentligen? Både den befintliga som bilen levereras med och den som genereras i senare led när bilen används.

– Biltillverkarna är oroliga för att hackare ska kopiera system och stjäla viktig information, säger Bo. Bilen fortsätter sedan att generera ytterligare information allt efter att du använder den. Till detta tillkommer de stora techjättarna som exempelvis Amazon och Google, vars tjänster är kopplade mot bilen.

– Frågan i slutändan är vem som äger rätten till bilens information.  Det är en fråga som bör oroa alla fria fordonsverkstäder, då det är dessa frågor som SERMI är tänkt att reglera. En väktare som nitiskt håller obehöriga ute från väsentliga delar av bilens digitala system och information.


SERMI berör allt i fordonet som har med bilens säkerhet och stöldsystem att göra. Det omfattar också relevant reparations- och underhållsinformation som kan vara nödvändig att nå för att utföra servicejobb och reparationer.

Branschförbundet spår att den som står utanför systemet den 1 augusti i år kommer att få det tufft.

– Allt handlar förstås om vilka bilar, jobb och kundunderlag som verkstaden åtar sig, men generellt sett blir det tufft för en verkstad som inte är certifierad. Dessutom kommer Data Act lagar träda i kraft i maj 2024, säger Bo Ericsson.

– Dessa lagar kommer styra vem som ska ha makten över bilen. Om bilverkstaden inte får tillgång till informationen i bilen, programvaror och plötsligt inte kan göra felsökningar i fordonet i realtid, då kommer det inte gå att reparera bilar eller fungera att skicka nya programvaror i den omfattning som sker idag. 

Han är övertygad om SERMI också kommer att vara ett levande dokument, som kommer bli allt tuffare i sin omfattning och reglering. Redan 2025 kommer nya villkor genom Euro 7-klassning. Den ses som nästa steg i fordonens digitaliseringsresa och väntas innebära ännu hårdare digitala säkerhetskrav från biltillverkarnas sida.

EU-KOMMISIONEN HAR NYCKELROLL

Till det tillkommer en fortsatt utveckling av automatiska förarassisterande system och autonoma funktioner.

– Det är förfärligt många saker som kommer att ske framöver, menar Bo Ericsson. Det du kan vara säker på är att fordonstillverkarna kommer att lägga in alla sådana funktioner under SERMI.

Det ska understrykas att det är EU-kommissionen, inte biltillverkarna, som fastställer vilken fordonsdata och information som SERMI ska omfatta.

Den som tror sig kunna lura systemet bör enligt Bo tänka om. Det vore en mycket dålig idé.

– Om du försöker manipulera systemet då kommer bilens teknik att låsa sig helt. I värsta fall får du då byta ut bilens ECU-boxar. Det blir både dyrt och krångligt för fordonsverkstaden.

“Om du ska läsa av fordonsinformation, kommunicera med fordonet eller säg programmera in en nyckel, då får du problem om du står utanför systemet”

– Bo Ericsson, vd på SFVF, om faran med att inte certifiera sig mot SERMI.

Han upplever att många fria verkstäder ännu inte har förstått vidden av allvaret.

– Jag brukar få frågan från verkstäder om de verkligen måste certifiera sig mot SERMI. Det behöver man förstås inte, men om du ska läsa av fordonsinformation, kommunicera med fordonet eller säg programmera in en nyckel, då får du problem om du står utanför systemet. Det kommer i praktiken inte att fungera.

Samtidigt finns det försvårande omständigheter. En allvarlig punkt är att det finns företag som inte kan bli ackrediterade för SERMI.

– Det gäller samtliga verkstäder som arbetar med tuning och trimning, säger Bo Ericsson. Dessa kommer inte att kunna bli godkända för certifiering.

VANDELSPRÖVNING FÖR TEKNIKER

En annan fråga av väsentlighet är om företagets ägare eller den enskilda teknikern förekommer i brottsregistret. Dock skiljer man på brottets allvarsgrad mellan företaget och enskilda tekniker, där det råder nolltolerans mot brott för tekniker som ska ha fortsatt tillgång till berörd fordonsinformation. I praktiken innebär det att den som har en enkel fortkörningsbot registrerad på sig i brottsregistret kan bli nekad en SERMI-certifiering.

– Jag blev själv lite förvånad att man satte gränsen så hårt när det gäller vandelsprövningen för enskilda tekniker, medger Bo Ericsson. Men så ser situationen ut. Toleransgränsen är något högre satt mot företaget och dess ägare, men om denne dömts för brott kan det också bli problem.

HJÄLP AV KRIMINALKOMMISARIE

Från branschförbundets sida så är frågan om vandelsprövningen något man lagt extra resurser på att reda ut, i sitt arbete att påverka SERMI-kravet.

– Det är ett arbete där vi talar direkt mot EU:s ministerråd i Bryssel, inte den svenska myndigheten Swedac, förtydligar Bo. Här har SFVF tagit hjälp av en kriminalkommissarie som tidigare arbetat som förundersökningsledare för att verkligen bena ut alla begrepp och för att vi ska förstå hela tänket. Men EU:s direktiv är satt och det går inte att välta omkull det. Därför måste branschen vara förberedd på vad som komma skall.


Koda in ny bilnyckel till bilen? Det kommer att bli problem, för den verkstad som inte är auktoriserad och som inte är certifierad för SERMI.

Företagets godkännande är förstås överställd enskild teknikers godkännande, vilket innebär att om företaget nekas ett godkännande så kommer verkstaden att tvingas stå utanför systemet. Därefter är det dags att certifiera enskilda tekniker vid företaget mot SERMI. Ju fler anslutna tekniker vid företaget, desto lägre blir förstås risken för sårbarhet.


Först företaget. Därefter enskilda tekniker. Båda måste godkännas för SERMI-certifiering, något som sedan löper i femårsintervaller såvida tillståndet inte dras in i förtid. 

– Verkstaden bör ha minst två godkända tekniker, rekommenderar Bo Ericsson. Dels för att säkra om en person skulle bli av med sin certifiering, men också för att säkra upp mot frånfall som sjukdomar, VAB eller andra ledigheten kan innebära för verksamheten.

Vilka fördelar ser ni med SERMI?

– Kravet kommer automatiskt att sålla bort svarta verkstäder. För att bli ansluten måste verksamheten följa svensk lagstiftning med allt vad det innebär.

En viktig punkt att tänka på som hänger ihop med att följa svensk lagstiftning är förstås att personalen är rätt försäkrad. Här råder Bo Ericsson företag att vara extra uppmärksamma.

– Kontrollera ert försäkringsavtal så att de går i linje med de krav som ställs. Här har SFVF säkerställt att de försäkringar som SFVF förhandlat fram möter alla gällande krav. Det är något varje verkstad måste titta närmare på.

Vilka utmaningar ser ni med SERMI?

– Det kommer bli svårare för oberoende mindre verkstäder att kompetensutveckla sig. Det är en fråga som SFVF lyft på politisk nivå. Alla utbildningar låter sig inte göras digitalt och därför vill vi se ett utbildningsbidrag för verkstäder i glesbygd. Det här är en dialog som precis har startat.

Ser ni fortsatta frågetecken gällande SERMI?

– I stort nej, svarar Bo Ericsson. De väsentliga delarna som reglerar SERMI är på plats och i dem finns inga oklarheter. Det viktiga nu är att informationen når ut till alla fordonsverkstäder. Där är SFVF:s råd tydligt: Vänta inte med att ansöka!. 

SKRIVEN AV
Fredrik Lund