Uppmanar EU till lagstiftning om fri tillgång till fordonsdata: ”Utvecklingen går väldigt fort”

Uppmanar EU till lagstiftning om fri tillgång till fordonsdata: ”Utvecklingen går väldigt fort”

Det är hög tid för EU att få en sektorsspecifik lagstiftning som garanterar ett fritt flöde av fordonsdata på plats. Det menar de paneuropeiska branschorganisationerna FIGIEFA, CECRA och AIRC i en gemensam uppvaktning av EU-kommissionen. Branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) kommenterar nu sin oro över situationen.
– Utvecklingen, omställningen till elektromobilitet och uppkopplade fordon, går väldigt fort. Detta ställer krav på ett snabbt agerande från EU-kommissionen, säger Johnny Bräster, SBF, och Bo Ericsson, SFVF, i ett gemensamt uttalande.

Ännu är ingen lagstiftning på plats gällande en effektiv och sektorspecifik lagstiftning som säkrar den fria tillgången på fordonsdata för de fristående fordonsverkstäderna och bildelsleverantörerna.

De europeiska fordonsbranschorganisationerna FIGIEFA, CECRA och AIRC har därför skickat ett uppmanande brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Men processen i EU går trögt, menar FIGIEFA och CECRA, som vill se att Ursula von der Leyen och EU-kommissionen återstartar processen, så att en lagtext kan vara färdig för godkännande i maj 2024. Denna deadline är medvetet vald för att passa in på Europaparlamentets mandatperiod.

KAN SNEDVRIDA KONKURRENSEN

De svenska branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) går nu gemensamt ut och uttrycker sin oro över att det går för långsamt med EU-processen. Något de menar kan “snedvrida den konkurrens som EU-kommissionen eftersträvar inom motorfordonsunderhållstjänster”.

– Utvecklingen, omställningen till elektromobilitet och uppkopplade fordon, går väldigt fort. Detta ställer krav på ett snabbt agerande från EU-kommissionen för att inte konkurrensen på lika villkor, verkstädernas rättigheter och bilägarnas valfrihet ska hotas på grund av utebliven eller försvårad åtkomst till bilens digitala innehåll, säger Johnny Bräster, ordförande för SBF, och Bo Ericsson, VD på SFVF i ett pressmeddelande.

SFVF OCH SBF MEDLEMMAR

SFVF är medlem i CECRA (europeisk paraplyorganisation för branschorganisationer inom lätta och tunga fordonshandeln samt märkeshandlarorganisationer från sex europeiska fordonstillverkare) och AIRC (europeisk paraplyorganisation för branschorganisationer för karosseri- och skadeverkstäder).

SBF är medlem i FIGIEFA (europeisk paraplyorganisation för 19 branschorganisationer och sex multinationella företag inom bildelsbranschen).

SKRIVEN AV
Mattias Bladh