Uppsala läns första Motorbranschcollage har certifierats

Uppsala läns första Motorbranschcollage har certifierats

Yrkesplugget Uppsala har idag certifierats till Motorbranschcollage. En certifiering är en kvalitetsstämpel med syfte att höja kvaliteten och statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna. 

– Det är ett stort och viktigt steg för oss att idag ha certifierats till Motorbranschcollege och vi är naturligtvis väldigt hedrade och glada, säger Sanna Vigren, rektor på Yrkesplugget Uppsala. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda den senaste tekniken och den bästa kvaliteten i nära samverkan med branschen. Vi kan därmed erbjuda våra elever de senaste kunskaperna.

Certifieringen gör Yrkesplugget Uppsala till landets 19:e Motorbranschcollage. Ett viktigt steg i motorbranschens kompetensförsörjning. 

– Grattis Yrkesplugget Uppsala som har gått igenom certifieringen till att bli Motorbranschcollege! säger Jonas Hehrne, verksamhetsledare för Motorbranschcollege. Motorbranschens rekryteringsbehov är mycket stort. Syftet med Motorbranschcollege är därför att stärka kvaliteten på den fordonstekniska utbildningen för att på så sätt locka fler ungdomar och för att säkerställa att företagen får den kompetens de behöver.

Kriterierna som krävs för en certifierad utbildning är att den har en säkrad kompetensförsörjning, ett nära samarbete med branschen och företag på orten, kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen, kompetensutveckling för yrkeslärare, tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler, samt har ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande. Foto: Börje Lundén. Läs mer på www.motorbranschcollage.se

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.