Utrymmeseffektiv modern hjulinställare

Utrymmeseffektiv modern hjulinställare

Hos Sun Maskin & Service hittar vi Hofmann Geoliner 609. En platseffektiv hjulinställare som, när den inte används, går att fälla ihop för att ta ett så minimalt utrymme i verkstaden som möjligt.

Hjulinställaren har annars alla funktioner som du kan förvänta dig av en modern dito och ska vara klar att använda. Enligt tillverkaren krävs ingen kalibrering av systemet och alla funktioner styrs via en surfplatta. Systemet har skevhetskompensering med videokameror, bildgenererande mätsystem och onlineanslutning med åtkomst av uppdateringar av programvaror.

I paketet ingår allt du behöver för att komma igång, inklusive iPad, hjulhållare, måltavlor och tillgång till Cloudservice.

Läs mer på www.sunmaskin.se.

SKRIVEN AV
DMV