Var förberedd om det hettar till i verkstaden.

Kunskap är mer än bara makt, det kan rent av rädda liv. En fordonsverkstad är, ur en brandteknisk synvinkel, ofta en utsatt plats. Därför är det extra viktigt att företaget arbetar med ett systematiskt förebyggande brandskyddsarbete så att alla vet hur de förebygger brand, och vet hur man ska agera om branden är ett faktum. DMV har talat med två experter inom området: Storstockholms Brandförsvar och den nordiska brandsgrossisten Dafo Brand AB.
Var förberedd om det hettar till i verkstaden.

Bränder delas in i olika klasser. De tre vanligaste är brandklass A, B samt C.

A berör fibrösa material, som trä, tyg eller papper.

B gäller alla former av vätskebränder. Dit räknas även plast eftersom plasten smälter och då antar en flytande form.

C gäller gas, gasol och liknande. Här är det bra att känna till att det endast är pulversläckare som är C-klassade.

Björn Zetterlund vid brandskyddsgrossisten Dafo Brand rekommenderar fordonsverkstäder att utrusta lokalerna med både skumsläckare och pulversläckare. Anledningen är att det gäller att veta vilken typ av släckare som är mest lämplig att använda i olika brandsammanhang.

– Måste jag välja så får jag säga att en pulversläckare är mer mångsidig, säger han. Starkast skydd har den verkstad som är utrustad med både och. En skumsläckare är överlägsen när det gäller vätskebränder. Skummet är filmbildande och lägger sig därför som ett täcke över brandhärden, även om det skulle vara bensin eller olja som brinner.

SKUM FÖRDEL 

Skummet tränger även ned på djupet vilket kombinerat med dess täckande effekt gör att risken för återantändning är mycket låg. En bra trygghet att ha om branden exempelvis gäller ett bilsäte, eller annat material där branden går ned på djupet.

Det finns dock ett undantag då skumsläckare absolut inte ska användas:

– Om branden grundar sig i någon form av fettbrand, varnar Björn. Föreställ dig en stekpanna med frityrolja som brinner och du försöker släcka med vatten. Resultatet blir istället en rejäl eldkvast och katastrof.

För bensin eller någon form av motor- eller växellådsolja fungerar skumsläckare bra. Det krävs dock att du riktar släckarens munstycke direkt mot brandhärden för att uppnå en bra effekt.

Om elektronik är inblandad är det bra att känna till att skumsläckare är klassade att släcka utrustning upp till 1 000 volt.

Skummet är också betydligt enklare att sanera än pulver.

– I regel räcker det med en vanlig svabb och trasa, säger Björn. Däremot är en pulversläckare mycket mer allsidig.

PULVER MER ALLROUND

Pulversläckare är den enda släckaren som är klassad mot C-bränder. Pulvret har den egenskapen att det fyller ut i ett rum eller lokal och tränger in överallt. Behovet att sikta rakt mot brandhärden är lägre. Det finns dock två baksidor: Den ena är att pulvret helt saknar den filmbindande effekt som en skumsläckare har. Det ökar risken för återantändning även på områden som initialt ser ut att vara släckta. Den andra är saneringsarbetet, som är mycket mer omfattande än för skum.

Om verkstaden fokuserar på lackeringsarbeten finns ytterligare en parameter att ta hänsyn till:

– Lackverkstäder brukar inte gilla pulversläckare, eftersom de flesta pulversorter är siliconbaserade och förstör lackeringsjobb, även på material som står utanför brandhärden men inom pulversläckarens räckvidd, säger Björn. Där är det viktigt att välja en siliconfri pulversläckare istället.

LÄS HELA REPORTAGET HÄR.


SKRIVEN AV
Fredrik Lund