Verktyg för flyg

Ny verktygsvagn från Kamasa Tools.
Verktyg för flyg

När DMV hälsade på hos försvarets flygverkstad förstod vi hur noga det är med att både verktyg och reservdelar ligger på sin plats. Saknas ett verktyg vid klargjord service blir flygplanet groundat – man tar inga chanser. Verktygsvagnen Aviation från Kamasa Tools är framtagen med flygteknik i fokus, fullmatad med 233 verktyg för service på såväl jetplan som propellerplan och helikopter. Verktygen ligger snyggt och prydligt i sina formskurna lådinlägg – fattas något syns det direkt.

Läs mer om K 7649 på www.kamasatools.com

SKRIVEN AV
DMV