”Vi vill se ett ännu mer utvecklat cirkulärt tankesätt”

”Vi vill se ett ännu mer utvecklat cirkulärt tankesätt”

Europaparlamentet och Europeiska Rådet ska fatta beslut om en ny förordning för batterier och förbrukade batterier, samt om upphävande av direktiv 2006/66/EG samt om ändring av förordning (EU) 2019/1020. Rätt utformad kan den nya EU-förordningen ta tillvara på den service och resurs som även bilverkstäder kan utgöra för underhåll och återvinning av elbilars batterier. Det menar branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening och Sveriges Bildelsgrossisters Förening.

Med anledning av det kommande beslutet går branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, ut och påpekar för svenska EU-parlamentariker att såväl bilverkstäder, som reservdelsdistributörer kan vara viktiga länkar inom värdekedjan för batteriåtervinning. Samt vara en andra livscykel för batterier och då i första hand till fordon.

— Men det kräver också att parlamentet och rådet vidgar perspektivet utanför fordonstillverkarnas sfär, säger Johnny Bräster och Bo Ericsson, ordföranden för SBF respektive SFVF, i ett gemensamt uttalande i ett pressmeddelande.


Bo Ericsson, Ordförande SFVF.

— Det vill säga, betraktar frågan ur ett hållbarhetsperspektiv både upp- och nedströms inom automotivesektorn, samt att verkstäderna, oavsett om de är auktoriserade eller fristående, ges möjlighet att tillgå hela den kund- och fordonsgenererade i realtid. Något som är nödvändigt för att ingå i batterivärdekedjan.

”Skulle vara ett klimatsmart och resurssnålt tillvägagångssätt att stimulera under en utfasningsperiod”

SVFV och SBF menar vidare att tillgång till den kund- och fordonsgenerade datan är ett ”måste” för att kunna ”utföra ett fackmässigt reparations- och underhållsarbete, enligt de båda branschorganisationerna”. Och understryker också att verkstaden, i samband med batteriarbetet, kan genomföra en uppdatering av fordonets mjukvara, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

— Men vi vill se ett ännu mer utvecklat cirkulärt tankesätt. Detta för att påskynda arbetet med grön omställning av fordonsparken. Förmodligen skulle en förlängd livscykel av rullande vagnpark genom reparation, renovering samt tekniska uppdateringar inom trafiksäkerhets- och miljöprestanda även vara ett klimatsmart och resurssnålt tillvägagångssätt att stimulera under en utfasningsperiod. Inte minst nu när förbränningsmotorn fått en utmätt tid.

VILL SE EN HÅLLBARHETSDEKLARATION

Enligt SBF och SFVF borde det vara aktuellt med någon form av en samlad och lagstadgad livscykelbaserad hållbarhetsdeklaration av bilar. Detta skulle påskynda omställning samtidigt som konsumentkraft skulle stimulera konkurrens och innovation.

— I nuläget finns endast krav på bränsledeklaration och WLTP. Dessutom ska 95 procent av vikten vara återvinningsbar. En hållbarhetsdeklaration ska börja på komponentnivå och sträcka sig till återvinning av den utskrotade bilen. Här skulle Sverige kunna bli ett föregångsland inom EU, säger Johnny Bräster och Bo Ericsson.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

FLER NYHETER

VISA FLER