VIKTIGA HANDBÖCKER FÖR VIKTIGA FALL

Det här med juridik är inte lätt. För dig som driver en verkstad eller bilhandel finns det dock en hjälpande hand, i form av två handböcker som Motorbranschens Riksförbund, MRF, har nyligen reviderat.
VIKTIGA HANDBÖCKER FÖR VIKTIGA FALL

– Den ena kom ut i november 2018 [Verkstadsjuridik], och den andra i september 2018 [Bilhandelsjuridik], berättar David Norrbohm, förbundsjurist på MRF. Böckerna har funnits i drygt 20 år, det här är tredje gången de revideras. 

– Den ena handlar om vilken juridik man ställs inför på en verkstad, vilket ansvar man har när man reparerar bilar, tillägger David. Böckerna är även kopplade till våra reparationsvillkor. 

Tanken med böckerna är att på ett tydligt sätt ge svar på de frågor man kan ställas inför. 

– Det ska inte vara någon lärobok för jurister, utan det här är böcker för de som jobbar i branschen, säger David. Så vår verkstadsjuridik bok är kopplad till reparationsvillkoren, alltså MRF:s reparationsvillkor. Vi börjar generellt med vilka regler som finns och sedan blir det mer kronologiskt: Vad gäller vid beställning? Vid tilläggsarbete? Och så vidare. Det finns en röd tråd.

På samma sätt är Praktisk Bilhandelsjuridik kopplad till MRF:s leveransvillkor.

– Leveransvillkoren tar upp frågor kring bindande avtal, vad som gäller vid reklamation, hela gången, fortsätter David. 

Är böckerna pedagogiska, kan vem som helst förstå dem?

– Ja, vem som helst kan läsa dem. Och det finns en tydlig innehållsförteckning, de är inte jättetjocka, men fördelen är … säg att man har en fråga om exempelvis avbeställning från en konsument, då slår man upp det kapitlet. Och vilken fråga det än gäller så finns det några fall, oftast från ARN, att jämföra med. 

David Norrbohm, förbundsjurist hos Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Vad var det som gjorde att det var dags för nya revisioner?

– Dels så kommer det nya fall från ARN. Men sedan så kommer det lite ny juridik, små ändringar i konsumentköplagen, exempelvis regler om att man måste informera kunderna om man kan få sin sak prövad i ARN. Lite om GDPR, även om vi inte tar upp så mycket om just det. Det är lite sådant som ändras hela tiden. När jag och min kollega gjorde om de här plockade vi även in flera nya ARN-ärenden. 

Intresset för böckerna har varit stort. Även om de kanske inte är någon storsäljare i Pockettoppen, så har de en given plats för verksamma i bilbranschen. 

– När vi håller våra kurser så ingår de även i kursmaterialet, säger David. Och sedan köper våra medlemmar dem på nätet. Det är en del andra som köper dem också: advokatbyråer, konsumentvägledare och lite andra aktörer. Alla kan få tag på böckerna, de finns i MRF:s webbshop. 

Än så länge finns böckerna endast i fysisk form. Tankar på att släppa dem som e-böcker finns, dock inga konkreta planer ännu. Är du sugen på att lägga vantarna på böckerna ligger de på 449 kr styck, och 349 kr för MRF:s medlemmar. Priserna är utan moms. 

GENERELLA FALL

Frågor om regler kring tilläggsarbeten är vanligt förekommande för verkstäder, menar David. 

– Prisuppgift är också en vanlig fråga, fortsätter han.  Vi får även mycket frågor kring vad som gäller om det uppstår en skada på bilen i verkstaden. Det finns många olika varianter på det. Ibland kan det handla om huruvida det är utrett att skadan har skett när bilen stod på verkstaden. Och följdfrågan blir vilket ansvar som verkstaden då har. Lite sådana regler. 

För en bilhandlare brukar frågorna ofta vara kopplade till vad som egentligen räknas som fel på begagnade bilar. 

– Det kan man inte i alla lägen förklara i en bok, men det är en viktig fråga, säger David. Många kunder anser att alla fel är något som säljaren ansvarar för. Men det är inte så det är tänkt när man köper begagnat. Där ska felet egentligen avvika från det som kan förväntas. Och sedan är det mycket frågor kring vilken kompensation och vilken ersättning som kunden har rätt till när det är fel på bilen. 

Hur länge håller dessa revisioner? När tror ni att nästa revision kommer?

– Det brukar nog ta en 6–7 år – om det inte skulle hända något dramatiskt. I så fall får vi göra ett särtryck kanske. 

Kan man hitta information om hantering av gas och elbilar?

– Nej egentligen inte här. Det finns två handböcker på området som Bil Sweden givit ut, men de är i dagsläget något till åren komna (utgivna 2011).

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

FLER NYHETER

VISA FLER