Volvo samlar allt fler fordon i molnet

Volvo samlar allt fler fordon i molnet

Lastbils- och buss-Volvo har idag 500000 fordon uppkopplade mot sina servrar. Syftet är att optimera körning och ägande för förarna, genom att dela nytiga fordonsdata med dem.

Våra fordon blir alltmera uppkopplade till tillverkarna och Volvo hör till de aktörer som var tidigt ute i denna utveckling. Fram till nu har uppkopplade fordon främst använts genom ”fleet management”, det vill säga att exempelvis åkerier kan hålla koll på var dess fordon finns och dirigera dem utifrån transportbehovet och för att optimera transportflödet och minimera tomtransporterna.

Men i takt med teknikutvecklingen och att allt fler fordon blir uppkopplade så uppstår nya möjligheter:

ADAPTIVT UNDERHÅLL: Olika fordon körs i olika miljöer och körcykler och olika förare kan ha olika körstil. Med hjälp av fordonets egna data och data från andra fordon tar tillverkaren fram anpassade serviceintervall och åtgärder anpassade till varje fordon.

ADAPTIVA KÖREGENSKAPER: När en långtradare exempelvis kör i en backe kan en adaptiv växellåda lagra hur växlingen ska ske optimalt och memorera det. Och nu kan växellådan dessutom skicka informationen till molnet, så att den distribueras ut till alla andra långtradare.

När det gäller att lära lastbilar att lägga in rätt växel i backarna så är alla data helt anonymiserade.

– Det gör att alla känner sig säkrare på att det inte kommer i konflikt med deras affärer. Man vill också vara väldigt säker på att man inte löper risk att bli hackad. Det är fullt förståeligt så det är viktigt att gå varligt fram. Det säger Niklas Florén, ansvarig för leveransen på den telematikplattform som Volvo Group har utvecklat, i en intervju i tidningen Computer Sweden nyligen.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.