SFVF: 30 procent av landets bilverkstäder utslagna till 2030

SFVF: 30 procent av landets bilverkstäder utslagna till 2030

30 procent av landets bilverkstäder kommer att vara nedlagda eller utslagna till 2030. Detta enligt en kartläggning och branschanalys av Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF.

Enligt SFVF ligger inre Götaland, inre västra och nordvästra Svealand samt Norrlands inland i farozonen för att drabbas av ”eskalerande bilverkstadsdöd”.
SFVF vill nu därför se stödinsatser, EU-förordningar samt svensk lagstifting utöver ett mobilitetsavdrag avseende bilverkstadstjänster för glesbygdsbor.

I SFVF:s analys kommer mer än 7 000 arbetstillfällen att försvinna, som en konsekvens av utvecklingen i förhållande till den gräns, som SFVF satt för att definiera en bilverkstad.

– Det är framför allt den bilberoende lands- och glesbygden som drabbas om inget görs från våra politiker, såväl i riksdagen som i Europaparlamentet, för att säkerställa att viktig samhällsservice i ett vidsträckt och glesbefolkat land som Sverige fortsatt fungerar, säger Bo Ericsson, ordförande för SFVF i ett pressmeddelande.

”En illavarslande utveckling”

– Bo Ericsson, ordförande för SFVF

Enligt SFVF fanns det 4 672 bilverkstäder våren 2022 med en omsättning på över en miljon kronor/år fördelat på 4 112 serviceverkstäder och 550 skadeverkstäder. En marginell ökning kontra i fjol.

– Men sett över tid är det en illavarslande utveckling som kommer att eskalera i om med teknikskiftet med krav på investeringar i teknik och kompetens men också att det finns nödvändig infrastruktur som fiber och kapacitet i elnät, säger Bo Ericsson.

VILL SE POLITISKA INSATSER

Som branschförening vill SFVF tillsammans med branschkollegan Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, se en rad politiska insatser som ”säkerställer små bilverkstäders rättigheter och förmåga”:

Att svenska Europaparlamentariker ställer sig bakom en fortsatt konkurrensreglering (förlängning av EU:s förordning 461/2010) som även ger fristående verkstäder rätt att konkurrera, utföra en fackmässig service utan att nybilsgarantin påverkas, samtidigt som bilägarna fortsatt fritt kan välja verkstad

• Att svenska EU-parlamentariker ställer sig bakom en sektorsspecifik datalagstiftning, ett alternativ till EU:s DataServices Act, för den kund- och fordonsgenererade datan. En lag som ger verkstäderna tillgång till bilens DNA i realtid samt hindrar fordonstillverkarna från att kommersiellt exploatera datan i samarbete med techjättar som Microsoft, Amazon med flera.

• Att svenska EU-parlamentariker, Riksdagen, departement och myndigheter ställer sig bakom ett regelverk som säkerställer verkstädernas access till bilens digitala innehåll i realtid

• Omställningsstöd för ny kompetens även till bilverkstäder, ska ske på motsvarande vis som nu sker med anställda med ”fel/gammal” kompetens inom fordonsindustrin

• Riktat stöd till bilverkstäder på lands- och glesbygden på motsvarande vis som för dagligvaruhandel och bensinstationer

• Omställnings-/investeringsstöd för att säkerställa viktig samhällsservice även på lands- och glesbygden under perioden för omställning till uppkopplad elektromobilitet – även krav på fiber och elnätskapacitet

• Inför ett mobilitetsavdrag, ett utökat reseavdrag, för privatägda personbilar vars ägare är skriven i någon av landets, per Jordbruksverkets definition, glesast befolkade landsbygdskommuner. Arbetet ska vara utfört av en bilverkstad som har sitt säte eller registrerad filial i någon av kommunerna. 


Från vänster: Bo Ericsson, SFVF, Sarah Johnsson, Rogers BilEl och Roger Johnsson, Rogers BilEl. Den fristående bilverkstaden Rogers Bilel i Färjestaden är ett talande exempel på att dagens konkurrensregler fungerar, också att det är viktigt med både regler för dataaccess och fortsatta investeringar i infrastruktur.

FORTSATT LOBBYARBETE

Från SFVF:s och SBF:s sida kommer man framöver att intensifiera lobbyarbetet för en fortsatt, men till ny teknik anpassad, konkurrenslagstiftning inom EU och frågan om rätten till kund- och fordonsgenererade datan.

– Våra mål kan ses som självklarheter eftersom vi lever och verkar i samma ekosystem, men vi har det monopolälskande europeiska fordonsindustriella komplexet emot oss, säger Bo Ericsson.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER