Branden medförde nya rutiner på företaget: “Scannar alla kvitton”

Branden medförde nya rutiner på företaget: “Scannar alla kvitton”

Vad händer när ens livsverk bokstavligt talat går upp i rök? Morgan Svennarp i Osby vet. Minnesgoda kommer kanske ihåg artikeln i DMV 7/2022, där Morgan guidar oss genom en spotrepair. Han har i nio års tid framgångsrikt drivit sin lackfirma ECG Lack & Bilvård i Osby och stod med en väl etablerad rörelse med ett starkt kundunderlag. Hela anläggningen försvann på bara någon timma i lågorna, en tidig morgon i oktober i fjol.

Runt 30-40 minuter. Längre tid än så tog det inte för brandförloppet att få ordentligt fäste i ECG Lack & Bilvårds anläggning i Osby, efter att en elbil mitt inne i lokalen fattat eld.

– Det var en anställd som kom tidigt på morgonen till verkstaden, berättar vd Morgan Svennarp. Han tyckte det luktade konstigt, men såg inget märkligt. Men när han stod i omklädningsrummet tilltog lukten. Vid det här laget hade det bildas en tjock rökhinna från den brinnande bilen, men inga synliga lågor. Rökdetektorerna hade ännu inte löst ut.  


Den 19 oktober, 2022, larmades räddningstjänsten till ECG Lack & Bilvård i Osby. Anläggningen var övertänd redan efter 30 minuter. Det konstaterades att branden startade i en elbil som stod parkerad mitt i lokalerna. Foto: Privat

Den anställde ringde själv larmcentralen och därefter Morgan. Under tiden för samtalet slog eldkvastarna ut från den brandhärjade bilen.

– Han ringde mig klockan 06.12, säger Morgan. Jag var på plats 06.25. Då var hela byggnaden redan övertänd. Jag förstod tidigt att det var elbilen som fattat eld, vilket jag också sa till räddningsledaren på plats.

Värmen från branden var så intensiv att rökdykarna fick brännskador i pannorna av nitarna inne i hjälmarna. Alla försök att ta sig in i byggnaden tvingades avbrytas. Det gick helt enkelt inte.

– Jag insåg tidigt att det här går åt helvete, säger Morgan. Verksamheten har jag haft i nio års tid och de senaste fem av dessa åren höll vi till i den lokal som lågorna nu åt upp.

“ABSOLUT INGET KVAR”

Räddningstjänstens insats övergick ganska omgående till att förhindra spridning. Någon förhoppning att rädda lokalerna fanns inte.

– Sex timmar efter att jag fått samtalet från min anställde fick jag skriva på papper om att jag ansvarade för efterkontroll. Då fanns absolut ingenting kvar, säger Morgan. Det enda jag kunde rädda var en tryckluftsdriven slipmaskin. Och så hittade jag ett paket med engångshandskar, värt kanske 40 kronor.

– Det jag lärt mig är att man blir lite knäpp och greppar efter halmstrån i sådana här lägen, men så inser man att det bara är att slänga allt och börja om på helt ny kula. För mig var det bara att acceptera; Lokalerna och allt därinne var väck. Jag kommer ihåg att jag tog med mig mina fem anställda in till stan, eftersom ingen hunnit äta frukost, och för att skingra tankarna.

Alternativen var få. Kasta in handsken eller börja om.

– Tillsammans med mina anställda började vi söka ny lokal redan samma dag, säger Morgan. Vi startade också en chattgrupp för att kunna föra en dialog med varandra på den vägen. Det hjälpte mycket.

ETT UPPVAKNANDE

Nu började en process med möten med försäkringsbolag. Något som även det blev ett uppvaknande.

– Jag har genom alla år haft som filosofi att köpa kvalitetsverktyg. Köper man det bästa så håller det längre. Men nu bet det mig i svansen. Värdet för så gott som alla fina och dyra verktyg var helt avskrivna. När olyckan väl var ett faktum så visade det sig att vi inte fick ett öre för något av dem. 

Morgan beskriver ändå samtalet med försäkringsbolaget som bra. Men det var många diskussioner och tolkningar, där parterna ofta stod långt från varandra i uppfattning.

– När jag startade firman så hjälpte min far till att finansiera delar av företaget. Belopp som jag successivt har betalat av till honom, vilket vi också kunde visa försäkringsbolaget. Men då det inte stod i låneavtalet vad pengarna gått till, exempelvis en lackbox, så utgick ingen ersättning alls. Där förlorade jag ytterligare en halv miljon-isch kronor, bara på den saken.

“Du måste ha tydliga papper på allt. Bolagen är stenhårda på den punkten. Flera av dessa papper försvann i lågorna”

Det annars grundliga låneavtalet mellan far och son hjälpte inte. Beloppen som fanns angivna motsvarar på kronan inköpen av maskiner och lackboxar, men då sambandet inte stod i klartext i låneavtalet utgick helt enkelt ingen ersättning alls.

– Det jag lärt mig är att all form av dokumentation måste vara exakt, och ha ordentliga underlag. Till skillnad från om en privatbostad brinner ned så räcker det inte med en film som visar faciliteterna, maskinerna och utrustningen. Du måste ha tydliga papper på allt. Bolagen är stenhårda på den punkten. Flera av dessa papper försvann i lågorna för min del. 

Det hjälpte inte heller att försäkringsbolaget faktiskt besökt företaget vid två tillfällen per år för att göra revisioner.

– De besöker verkstaden, fotar upp och kontrollerar, säger Morgan. Allt dokumenteras, annars blir det inte godkänt. Nu hjälpter det inte att det finns bilder på allt, så länge jag inte kan styrka att det verkligen var mina saker som förstördes.

RÅDET: KOLLA FÖRSÄKRINGSVILLKOREN

Morgan rekommenderar varje företagare att noggrant se över sina försäkringsvillkor. Först efter att olyckan var ett faktum så upptäckte han flera brister i sin egen försäkring.

– Om jag hade fått välja försäkringsform på nytt, skulle jag valt en fullvärdesförsäkring, säger han. Det innebär att försäkringsbolaget måste stå för att bygga upp lokalerna på nytt, minus kostnad för värdeminskning. Med den försäkring jag hade fick jag istället bara en klumpsumma som ersättning, och sedan var det upp till mig hur jag hanterade den summan.


Morgan Svennarp menar att man på ECG Lack & Bilvård nu ändrat sin hantering av leverantörsfakturor och kvittodokumentation, samt att man också noggrant sett över sina försäkringsvillkor. Något alla företagare bör göra, rekommenderar han.

Nästa ofrivilliga överraskning bjöd det så kallade stilleståndsbeloppet för, den ersättning som ska täcka bland annat löner under den tiden som verksamheten inte kan drivas.

– Jag trodde först att jag skulle få ett fast stilleståndsbelopp, men de kikade istället på företagets beräknade vinst sedan flera år tillbaka. Det gjorde att ersättningen skilde sig väldigt mycket från en månad till en annan, säger Morgan och fortsätter:

– En historisk lågsäsong visade sig också i företagets inkomstflöde, vilket också slog tillbaka nu. Du får 80 procent av din beräknade vinst, redovisad månad för månad. Till slut höll det inte längre. Jag tvingades be mina anställda om att få dra ned på deras löner för att ha råd med stilleståndet. Alternativet hade varit att säga upp personal.


Morgan Svennarp understryker att dialogen med försäkringsbolaget varit god, men att handläggningstiden drog ut på tiden. Idag har han järnkoll på sina försäkringsvillkor och vad som gäller vid ett ofrivilligt stillestånd.

Hur var det med kundernas bilar, och andra ägodelar som också gick upp i rök?

– Det var något jag slapp hantera helt, säger Morgan. Det var en fråga som varje ägare själv fick driva med sina respektive försäkringsbolag. Det löste sig verkligen till det bättre. Alla mina kunder fick ersättning.

Som är lätt att förstå uppstod också en utdragen handläggningstid från försäkringsbolagets sida, något som Morgan menar försenade företagets process att återbygga lokalerna för att snabbt kunna komma igång med verksamheten igen. 

– Det var något jag påtalade för försäkringsbolaget, minns Morgan. Vi tappade viktig tid på grund av långa handläggningstider. Min egen bedömning är att vi har haft ett 4–5 månaders onödigt stillestånd. Vi hade kunnat vara på banan igen redan under våren 2023. Nu har sommaren gått och slutbesiktningen av den nya lokalen genomfördes under september månad.

HÅRDARE REGLER

Med nya lokaler tillkommer också nya byggregler att ta hänsyn till. Att ersätta en lokal blir således en kostsam historia för företagaren, närmast oavsett försäkringsform.

– Det har tillkommit en rad olika byggregler, säger Morgan. Kraven för ventilationssystemen är hårdare. Nu monterar vi processventilation. Över lag springer kostnaden iväg för ventilation och el. Därtill måste lokalerna vara tillgänglighetsanpassade. Det måste till exempel finnas ett omklädningsrum för damer. Därtill är både omklädningsrum och kök klassade som hygienytor. Den extra kostnaden för allt detta får jag ta ur egen ficka.

Den nya anläggningen som nu vuxit fram är således inte finansierat i sin helhet av försäkringsbolaget. Långt därifrån, konstaterar Morgan, som också understryker vikten av att läsa igenom alla försäkringsvillkor innan något sker.

– Det finns så många luddiga tolkningar och hakar som inte framgår i klartext, menar han. Ett exempel var att det utgick ersättning för att bygga en ny lackbox, men lackboxen i sig fick jag ingenting för. Om du saknar tydliga kvitton så kan du räkna med att det inte blir någon ersättning alls. 


De nya lackboxen är med sina 5 x 9 meter större än den tidigare, och har också en högre porthöjd för att klara större fordon.

Han rekommenderar företagare att inte köpa några varor privat, och att spara alla kvitton på ett säkert ställe.

– Den första förändring som vi gjort nu är att vi scannar alla våra kvitton och förvarar dem digitalt, istället för bara i pärmar. Det innebär förstås mer jobb, men det är det värt. Utan kvitton kommer du ingenstans.


Morgan Svennarp passar på att göra den nya anläggningen än mer verksamhetsanpassad än tidigare. Det inkluderar ett särskilt leveransrum för färdiga fordon. Alla tillägg och tillval är förstås något han som företagare får stå för själv.

En annan förändring som Morgan nu tagit till sig är att själv begära en årlig årsavstämning med sitt försäkringsbolag. I den avstämningen går man tillsammans med försäkringsbolaget både igenom verksamheten, den historiska lönsamheten, omsättning och inköpta inventarier.

– Jag har historiskt struntat i det, men det är något jag borde begärt tidigare, säger Morgan. Mycket hinner trots allt hända på fem års tid. Den värdering som fanns angiven hos mitt försäkringsbolag gällde då vi flyttade in i de nu förstörda lokalerna. Alla investeringar efter detta var okända för försäkringsbolaget. För oss innebar det att vi inte fick ut ersättning enligt det maxtak som vi kunde ha varit berättigade.

Morgan konstaterar att dialogen med försäkringsbolaget trots allt fungerat bra, men att parterna förstås haft en och annan skild uppfattning när det kommer till ersättningsfrågan.

– En sak att tänka på är att om du förvarat privata saker i företagets lokaler så kan du få ut ersättning för dessa saker genom din privata hemförsäkring. Däremot är taket för detta 10 000 kronor Allt värde över detta får du alltså ingenting för.


Dialogen med försäkringsbolaget beskriver Morgan som bra. Medan ersättningen för själva byggnaden gick smidigt, var det ett större arbete att få ersättning för utrustning och inventarier som gick förlorade i branden. Bilden föreställer den nya anläggning som nu växer fram, och som ska slutbesiktigas under september månad.

I början av detta år kunde dock återuppbyggnad av en ny lokal påbörjas. En anläggning där Morgan passat på att genomföra flera verksamhetsförhöjande insatser, som ett leveransrum, högre porthöjder och flera arbetsstationer. Alla tillägg slår förstås hårt mot den egna plånboken. Det är knappast försäkringsbolaget som står för den kostnaden.

– Slutbesiktningen genomfördes under september månad. Den sista september kunde vi hålla en efterlängtad invigningsfest, säger Morgan Svennarp som idag kunnat lämna cirka ett års ofrivillig berg-o-dalbana bakom sig, stärkt av de viktiga erfarenheter som olycksförloppet fört med sig. 

SKRIVEN AV
DMV