Goda rutiner en bra förutsättning för sund nyckelhygien.

En säker nyckelhantering bidrar till en produktiv arbetsplats. Att man har tänkt igenom och har klara rutiner för hur nyckelhantering sker är viktigast om man frågar Jacob Hermansson, vd på Formac Production AB.
Goda rutiner en bra förutsättning för sund nyckelhygien.

– Det gäller både mot kund och hur man hanterar det internt, säger Jacob. Mot kund är själva överlämnandet det viktiga; när kunden lämnar över nyckeln och när verkstaden lämnar tillbaka nyckeln. Det är viktigt att ha koll på rutinerna där, bland annat med hur man märker upp nyckeln och att ett kvitto lämnas till kunden.

Jacob Hermansson, vd, Formac Production AB.

Låter kanske självklart, men internt är det viktigt att man har koll på vilken nyckel som tillhör vilken bil.

– Kanske ännu mer ur effektivitetssynpunkt än ur säkerhetssynpunkt, även om det också finns med, menar Jacob. Effektiviteten går oftast hand i hand med just nyckelhanteringen. Satsar man mycket på effektivitet får man med säkerhetstänket i mångt och mycket. 

En hygienfaktor att hålla koll på är att rätt kund får nyckeln. Där är nyckelkvittot viktigt – den som har nyckelkvittot har rätt att plocka ut nyckeln. 

– Sedan kan kunden så klart tappa ett kvitto, men då har man ändå gjort tillräckligt, fortsätter Jacob. 

SÄKERHETSNIVÅ PÅ SKÅPEN

Den klassificering som gäller för nyckelhantering heter SSF 3492, tidigare SS 3492.

– Där skiljer det sig lite vad försäkringsbolagen anser, tillägger Jacob. Det är viktigt att kolla med sitt försäkringsbolag vad som gäller, och ha en dialog där. Men normalt sett är det den klassificeringen som gäller. Det är en svensk norm framtagen för att minska inbrottsstöldrisken. 

Nyckelhantering har förändrats med åren. Framför allt handlar det om att verkstäderna har blivit mer medvetna om riskerna. En av de stora riskerna om verkstaden missköter sig är att man inte får ut något från sin försäkring.

– Och sedan kan det vara ett steg från att vara medveten till att man tar tag i det, fortsätter Jacob. Men det som många verkstäder har tagit tag i är nyckelmärkningen, att man har bra koll på sina rutiner, vilka nycklar som tillhör vilka bilar och så vidare. 

Det finns inga mirakellösningar på hur man håller koll på nycklar. 

– Oftast är det väldigt enkla metoder, säger Jacob. Men att man kopplar ihop nyckeln med någon form av märkning är den enklaste metoden. Det är viktigt att grundinformationen finns på märkningen såsom bilens registreringsnummer, kanske var den står parkerad och ett löpnummer som man kan matcha mot kundkvittensen. 

Skåpet ska gärna vara lite undangömt och inte lättillgängligt för en utomstående.

– Och skåpet alltid ska vara låst, fortsätter Jacob. Det är lätt att man börjar tumma på den regeln för att man öppnar och stänger skåpet väldigt ofta. Där finns det också regler gällande hanteringen – det räcker oftast inte med att man köper ett skåp. Man måste även se till att det är förankrat ordentligt, så att det inte går att ta med sig hela skåpet. 

Skåpen är inbrottsfördröjande, man ska få kämpa väldigt mycket för att komma åt bilnycklarna. 

– Får man med sig skåpet har man större möjlighet att ta sig in i det, menar Jacob.

Läs hela reportaget här.

 

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

FLER REPORTAGE

VISA FLER