Kunden kan inte betala – vad händer med bilen?

Vad händer om en kund inte kan betala för en service eller reparation? Är verkstaden tvungen att ge tillbaka fordonet som har lämnats in, eller får man behålla det tills att man fått betalt? Med hjälp av juristen Josefine Petersen på Allt om Juridik får vi svar på detta.
Kunden kan inte betala – vad händer med bilen?

– Det man har enligt lag, som näringsidkare i det här fallet eller verkstad, är en så kallad retentionsrätt som är den juridiska termen, förklarar Josefine. Det betyder att ja, man får hålla kvar fordonet om den andra parten inte betalar i tid. Verkstaden har ingen skyldighet att lämna ut det.

Att hålla kvar en bil låter kanske som en enkel åtgärd. Dock kan det innebära att verkstaden belastas med ytterligare en bil som tar plats. Här har verkstaden rätt att ta ut en ersättning, vilket vi kommer till strax.

Har kunden varit hos er förut med eventuella obetalda skulder sedan tidigare? Att så är fallet är inte helt ovanligt, däremot har man ingen laglig rätt att hålla kvar ett fordon för en gammal skuld.

– Det kan vara värt att veta, menar Josefine. Skulle det vara så att det är ett företag som är kund, business to business, då finns det ingen tjänstelag – vi har en köplag som man kan tillämpa analogt, men generellt så beror det i det här fallet vad parterna har avtalat om. Har verkstaden skrivit i sina allmänna villkor att om man lämnar in sin bil på service och inte betalar, har verkstaden rätt att hålla kvar den till dess att du har betalat, då har parterna avtalat om en så kallad retentionsrätt. Men det finns inget direkt lagstöd för det.

NEKA

Att tacka nej till jobb och avvisa en kund vid kundmottagningen vill man helst inte göra. Är kunden känd sedan tidigare, eller om det är ett jobb som man tvivlar på om kunden kan betala för, kan det emellertid vara mer värt att faktiskt tacka nej.

– Man behöver absolut inte acceptera, så länge det inte finns något underliggande avtal mellan verkstaden och kunden om att utföra service en gång per år exempelvis. Då får man gå in och kolla vad som står i avtalen, om man kan neka under några förutsättningar. Och det skulle jag säga att man kan. För en privatperson kan man förklara att, ”Vi gör gärna det här, men inte förrän du har betalat för din gamla fordran”.

PARKERINGSKOSTNAD OCH LAGERKOSTNAD

Att hålla kvar en bil på grund av en utebliven betalning kan vara en nödvändighet. Är utrymmet i verkstaden begränsat kan det däremot ställa till med kostsamma problem. Har man då rätt att ta en avgift för att täcka detta? Svaret är ja, men här behöver man först känna till vad som gäller.

– Först och främst behöver man som verkstad känna till att, har man hållit kvar något eller har något i sin besittning, även under servicen, måste man vidta de åtgärder som krävs för att vårda saken, förklarar Josefine. Man har alltså en omsorgsplikt att ta hand om det man kvarhåller. Men då har man också rätt till ersättning för den så kallade vården. Ersättningen ska då vara ”skälig”. Som näringsidkare gäller det att begränsa sina kostnader och göra det man kan för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå.

– Man måste alltid begränsa sin skada. Är det däremot en företagskund, då har vi inte de här tydliga reglerna. Då får man i mångt och mycket falla tillbaka på de allmänna villkoren man har, och det kanske inte alla har. Då blir det knepigare, då blir det någon form av avtalstolkning där allmänna avtalsrättsliga principer kommer in.

NÄR FÅR ÄGAREN TILLBAKA BILEN?

Kort och gott får ägaren inte tillbaka bilen om den inte betalar. Här kan verkstaden även sälja fordonet efter en viss tid om det inte har betalats för och hämtats.

– Det finns en specifik lag som reglerar detta, ”Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats”, tillägger Josefine. Och den gäller just mellan företag och konsumenter. Där finns det väldigt tydligt reglerat: Om man inte har betalat får näringsidkaren sälja det här fordonet, under vissa förutsättningar.

Man ska ha fullföljt sitt uppdrag och slutfört det eller så har parternas avtal upphört att gälla; kunden ska ha anmanat att hämta saken; sedan ska man också upplysa om att om kunden inte hämtar fordonet efter en viss tid – minst tre månader från att man har uppmanats att hämta det – så kan det komma att säljas, och sedan måste den här tidsfristen passerats för att man ska kunna sälja. Och då har näringsidkaren också rätt att använda pengar som inflyter vid försäljning för att täcka fordran som man har på kunden, vilket då avser både arbete och eventuella övriga kostnader som har kommit från förvaring eller liknande.

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER