Tema: Specialverktygen är nödvändiga för att klara jobbet

Hos Upplands Motors Renault-verkstad passerar varje år cirka 2 000 fordon. Verkstaden har sedan många år tillbaka hittat formen för vad som krävs för att klara jobbet. Idag vet verkmästare Nicklas Kalitzki och hans manskap vilka specialverktyg som är oumbärliga. Och för all del också vilka som en fordonsverkstad lätt kan skala bort.
Tema: Specialverktygen är nödvändiga för att klara jobbet

Renault Service vid Upplands Motor i Kista har varit i drift allt sedan år 2008. Efter så lång tid vet personalen precis vilka verktyg som de är i behov av för att klara att utföra de serviceuppdrag som de ställs inför. Här är det verkmästare Nicklas Kalitzki som sköter verkstaden, håller i utbildningar och ansvarar för verktygsskötsel. Nicklas uppfattning är att andelen specialverktyg minskar, men också att omställningen till elfordon ställer helt nya krav.

– Generellt försöker vi skala bort så mycket specifika verktyg som möjligt, säger han. Det finns dock fortfarande en grund av specialverktyg som måste finnas där, även om vi kanske inte använder dem så ofta. Som fjäderkomprimator med fjädertallrikar. Det händer inte så ofta att vi byter fjädrar, men det måste finnas där. Det finns fler liknande exempel. Vakuumpumpar för kylssystem, trycksättare för bromssystem, anpassade lyftbord samt olika pressverktyg för drivaxlar och hjullager.

– Dessa specialverktyg får anses vara ett måste i grundutbudet hos vilken seriös verkstad som helst, menar Nicklas. Det är verktyg som vi använder regelbundet. Det gäller byte av hjullager i synnerhet.

GOD VANA ATT ARBETA MED ELBILAR

Det absolut vanligaste jobbet som kräver specialverktyg är när bromskolvar ska skruvas tillbaka.

– För det ändamålet använder vi ett generellt specialverktyg som passar flera olika bilmärken, säger Nicklas. Det är nog det specialverktyg som vi använder mest i vårt arbete. Renault har arbetat med elbilar allt sedan 2012. Det innebär att verkstaden redan har god vana vid sådana arbeten.

– Det är i mångt och mycket enklare att jobba med elbilar, menar Nicklas. Vi har särskild mätutrustning och lyftanordningar för batteripaket. En utmaning för branschen är behandlingen av uttjänta eller trasiga batterier. Ska de hanteras av batterispecifierade centers eller hur tänker branschen där? Moderna dieselbilar anser Nicklas är de mest komplicerade att arbeta med.

– De har så mycket sensorer och givare för att klara avgasreningen, förklarar han. Det är mycket komplexa bilar att arbeta med.

Upplands Motor i Kista har alla specialverktyg i ett särskilt kartotek, noggrant sorterat så att mekanikerna snabbt ska hitta vad de behöver för att klara jobbet. På bild Verkmästare Nicklas Kalitzki vid Renaults serviceverkstad, Upplands Motor i Kista.

STÖDSTRÖM ÄR NÖDVÄNDIGT

Stödström är en faktor att ta hänsyn till, oavsett vilken form av drift bilen har. Genom åren har den Renaultverkstad som Nicklas arbetar för uppgraderat från 20A-laddare till minst 50A-laddare.

– Om du bara behöver sätta igång tändningen så räcker det kanske fortfarande med 20A säger Nicklas. Men vi måste hålla över 13,7V för att överhuvudtaget tillåta mjukvarunedladdningar i bilarna. När vi sätter motorstyrenheten i motorprogrammeringsläget så kan det starta motorfläktar som en nödåtgärd.

När saker och ting har rostat fast och ska lossas så kan det behövas lite värme. En bra induktionsvärmare löser oftast det problemet.

LITET VERKTYG GER MYCKET MERSERVICE ÅT KUNDEN

Ett mer oväntat specialverktyg som Nicklas anser vara oumbärligt är kalibreringsverktyget för hjulventilerna. Efter varje hjulbyte måste ventilkoderna programmeras in.

– Här använder vi ett märkesspecifikt verktyg, men det fungerar förstås också med universala varianter, säger Nicklas. Verktyget memorerar ventilkoderna och programmerar sedan in dem igen efter avslutat arbete. Nicklas vittnar om att Renaults serviceverkstad i Kista ofta får in kundbilar som fått service hos oberoende verkstäder, men så har varningslampan för däckstryck plötsligt tänts.

– Det är irriterande för kunden, men väldigt enkelt för en verkstad att lösa och förebygga, menar Nicklas. Har verkstaden bara rätt verktyg så tar det 5-10 minuter att kalibrera. Andra specialverktyg är han inte lika övertygad om att en allmän verkstad behöver lägga lika mycket prioritet på. Ett exempel är värmekameror.

– Vi får ibland erbjudande om värmekameror, säger Nicklas. Det ser jag dock ingen större nytta i. Vi har faktiskt pennkameror här, men det är väldigt sällan som de kommer till användning.

SKRIVEN AV
DMV